اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

حزب الله ازخبرنگاران دعوت کرد به تماشای مانور جنگ با اسرائیل به جنوب لبنان بروند

در این مراسم، رزمنده-های نقابدار از میان حلقه-های آتش می-پریدند، از پشتموتورسیکلت تیراندازی می-کردند، و پرچم-های اسرائیل که روی تپه، بر فراز حصاریمشابه حصار موجود در مرز لبنان و اسرائيل نصب شده بودند را منفجر می-کردند.

تصویر: یک رزمندهٔ حزب الله در حال پرش طی تمرینات آموزشی در روستای اراتمه،ناحیهٔ جزین، جنوب لبنان، ۲۱ مه ۲۰۲۳. (AP Photo/Hassan Ammar)  گروه تروریستی حزب الله، روز یکشنبه، در اقدامی نادر رسانه-ها را بهیکی از پایگاه-های آموزشی خود در لبنان دعوت کرد تا در یک نمایش قدرت، شاهد رزمایشگروه باشند.
تصویر: یک رزمندهٔ حزب الله در حال پرش طی تمرینات آموزشی در روستای اراتمه،ناحیهٔ جزین، جنوب لبنان، ۲۱ مه ۲۰۲۳. (AP Photo/Hassan Ammar)  گروه تروریستی حزب الله، روز یکشنبه، در اقدامی نادر رسانه-ها را بهیکی از پایگاه-های آموزشی خود در لبنان دعوت کرد تا در یک نمایش قدرت، شاهد رزمایشگروه باشند.

گروه تروریستی پیشاپیش جشن ۲۳مین سالگرد خروج نیروهای دفاعی آشکارا اعلام کرد برایجنگ با کشور یهود آماده است، رزمنده-های نقابدار از میان حلقه-های آتش می-پرند،پرچم اسرائیل را منفجر می-کنند.

در این مراسم، رزمنده-های نقابدار از میان حلقه-های آتش می-پریدند، از پشتموتورسیکلت تیراندازی می-کردند، و پرچم-های اسرائیل که روی تپه، بر فراز حصاریمشابه حصار موجود در مرز لبنان و اسرائيل نصب شده بودند را منفجر می-کردند.

این تمرینات پیشاپیش «روز آزادی»، جشن-های سالانه-ای که به مناسبت خروج نیروهایاسرائیل در ۲۵ مه ۲۰۰۰ از جنوب لبنان برگزار می-شود، و در پی زدوخورد اخیر میاناسرائیل و غزه انجام می-گیرد.  گروهتروریستی حاکم بر غزه، حماس، و گروه حزب الله روابطی دیرینه دارند.

تنش-های بالاگرفتهٔ اخیر همچنین چند ماه پس از امضای توافق مرز دریایی بهمیانجی-گری ایالات متحده میان لبنان و اسرائیل رخ داد. کارشناسان پیش-بینی کردهبودند که تحقق این توافق، خطر رویارویی-های نظامی آتی میان دو کشور را کاهشمی-دهد.

نیروهای دفاعی اسرائیل از اظهارنظر دربارهٔ تمرینات حزب الله امتناع کرد.

هاشم صفی الدین، از مقامات ارشد حزب الله، در سخنرانی روز یکشنبهٔ خود گفت اینتمرینات به معنای «تأکید بر آمادگی کامل ما برای رویارویی با هرگونه تخاصم» از سویاسرائیل است.

در آنسوی مرز، نیروهای اسرائیل نیز گاه بگاه خبرنگاران را برای تماشای مانور جنگبا حزب الله دعوت کرده-اند. مقامات هر دو جانب مرتباً در بیانیه-های عمومی آمادگیجنگی خود را اعلام می-کنند.

با اینحال، مناقشات میان دو کشور از هنگام جنگ خونین و بی-نتیجهٔ ۲۰۰۶ که یکماه بهطول انجامید، در واقع، بطور عمده متوقف شده است.

اسرائیل مرتباً هدف-های مرتبط با حزب الله و حامی آن ایران را در کشور همسایه،سوریه، بمباران می-کند.


تصویر: رزمنده‌-های گروه تروریستی لبنانی، حزب الله، حین تمرینات آموزشی درروستای آرامتا در ناحیهٔ جزین، جنوب لبنان، ۲۱ مه ۲۰۲۳. (AP Photo/Hassan Ammar)
گرچه اسرائیل و حزب الله، و نیز دیگر گروههای تروریستی فلسطینی از ۲۰۰۰۶ به اینسوگاه و بیگاه حمله-های متقابل به یکدیگر کرده-اند، اما عمدتا از بروز تلفات در هردو جانب احتراز نموده-اند.

آخرین بار، در ماهی که گذشت، پس از شلیک حدود سی راکت از سوی تروریست-های جنوبلبنان به کشور یهود، و زخمی شدن دو تن و آسیب به اموال مردم، اسرائیل حملهٔ هواییکم-سابقه-ای به جنوب لبنان کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hezbollah-invites-reporters-to-watch-group-simulate-war-with-israel-in-south-lebanon/

اطلاعات بیشتر در مورد