اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۷

جستجو

حدود ۲۰۰ هزار اسرائیلی درون کشور بر اثر جنگ و تنش-های موجود با غزه در شمال کشور بی-خانمان شده-اند

تصویر: ساکنان شهر کیریات شمونا در شمال اسرائیل که در معرض تهدیدات مرزی لبنان قرار دارد، با صدور حکم تخلیه محل را ترک می-کنند؛‌۲۲ اکتبر ۲۰۲۳. (David Cohen/Flash90)
تصویر: ساکنان شهر کیریات شمونا در شمال اسرائیل که در معرض تهدیدات مرزی لبنان قرار دارد، با صدور حکم تخلیه محل را ترک می-کنند؛‌۲۲ اکتبر ۲۰۲۳. (David Cohen/Flash90)

با حکم دولت به تخلیهٔ دهها جامعهٔ ساکن نواحی نزدیک نوار غزهٔ تحت حکومت حماس، و لبنان، ظرفیت همهٔ هتل-ها تقریباً پر است.

بنا به اظهار مقامات اسرائیل، جنگ موجود میان اسرائیل و حماس در پی کشتار ۷ اکتبر گروه تروریستی در جنوب کشور، و تشدید ناآرامی-های مرز لبنان با گروه تروریستی حزب الله و گروه-های متحد فلسطینی در شمال، منجر به بی-خانمانی حدود ۲۰۰ هزار اسرائیلی در داخل کشور شده است.

یک سخنگوی دفتر نخست وزیر روز یکشنبه گفت حدود نیمی از این ۲۰۰ هزار نفر با دستور دولت جوامع نزدیک مرزهای غزه و لبنان در جنوب و شمال را تخلیه کردند، و نیم دیگر به خواست خود منازل خویش در نواحی نزدیک مرز را ترک نمودند.

طبق اعلان وزارت دفاع،‌ این وزارتخانه از طریق «ادارهٔ مدیریت اضطراری ملی» (NEMA) گفت به حدود ۱۲۰ هزار اسرائیلی بی-خانمان از ۲۵ جامعهٔ مقیم چهار کیلومتری نوار غزه، و ۲۸ جامعهٔ مقیم دو کیلومتری مرز لبنان اسکان و خدمات داده است.

طبق اظهار مقامات این وزارتخانه، این رقم میان دو دستهٔ اصلی سر-شکن شده است: افرادی که خانه و کاشانهٔ خود را بطور کامل ترک کرده-اند، و کسانی که واجد شرایط بودند تا بطور موقت در مهمانسراهای دولتی «استراحت و تجدید قوا» کنند.

NEMA همچنین در روزهای اخیر کوشیده است با توجه به افزایش حمله-ها در مرز شمالی، حدود ۲۳ هزار اسرائیلی از شهر کیریات شمونا در شمال کشور را تخلیه کند. صبح یکشنبه NEMAاعلام کرد ۱۴ جامعهٔ دیگر مقیم نواحی نزدیک مرز لبنان، که جماعً حدود ۱۱ هزار نفر می-شوند را تخلیه خواهد کرد.

حدود ۳۶ هزار تن ساکنان شهر سدروت و ۱۸ هزار اسرائیلی در ۲۹ شهر که در فاصلهٔ چهار تا هفت کیلومتری غزه سکونت دارند، دارای شرایط لازم برای «استراحت و تجدید قوا»ی یک-هفته-ای در مهمانسراهای دولتی هستند.


تصویر: در پی حکم تخلیه، یکی از ساکنان شهر کیریات شمونا در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ برای ترک شهر آماده می-شود.
(Ayal Margolin/Flash90)

تا هنگامی که ارتش اجازهٔ بازگشت به ناحیه-ای که در حال حاضر تبدیل به محدودهٔ ممنوع نظامی در نزدیکی مرز غزه و ناحیهٔ محدود نزدیک لبنان است، نگهداری این بخش از شهروندان اسرائیل به عهدهٔ دولت خواهد بود.

مقامات وزارت دفاع گفتند در این مرحله هنوز همهٔ ساکنان این ناحیه برای ترک محل از فرصت استفاده نکرده-اند. علاوه بر این، بسیاری از اسرائیلی-ها علیرغم آنکه حکم تخلیهٔ محل دریافت نکرده-اند، خانه-های خوددر نزدیکی مرزهای شمالی و جنوبی را ترک کرده-اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/about-200000-israelis-internally-displaced-amid-ongoing-gaza-war-tensions-in-north/

اطلاعات بیشتر در مورد