اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۶

جستجو

جوانان اسرائیلی و مراکشی برای عمق بخشیدن به روابط فردی، یکدیگر را در کشورهای هم ملاقات می کنند

قرار این بود که شنبه شب گروه مزبور دربارهٔ فرهنگ دروز بیاموزد، اما همزمان شد با دور یک/چهارم نهایی مراکش در جام جهانی و بجای آن مراکشی ها و اسرائیلی های جوان در کلاب هاوس «حا نوآر حا اوید وی حالومد»‌ شهر عصفیه در ناحیهٔ شمالی دروز جمع شدند و مسابقه را تماشا کردند.

تصویر: جوانان اسرائیلی و مراکشی حین شادمانی در پیروزی تیم مراکش بر پرتقال در مسابقات جام جهانی، مرکز جوانان شهر عصفیه در شمال اسرائیل، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲. (Courtesy)
تصویر: جوانان اسرائیلی و مراکشی حین شادمانی در پیروزی تیم مراکش بر پرتقال در مسابقات جام جهانی، مرکز جوانان شهر عصفیه در شمال اسرائیل، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲. (Courtesy)

یک گروه جوانان بومی طرحی را آغاز کرده که ضمن آن به اسرائیلی ها دربارهٔ مراکش، و به مراکشی ها دربارهٔ اسرائیل نکاتی را می آموزد؛ جام جهانی نیز قطعاً مؤثر بوده است.

قرار این بود که شنبه شب گروه مزبور دربارهٔ فرهنگ دروز بیاموزد، اما همزمان شد با دور یک/چهارم نهایی مراکش در جام جهانی و بجای آن مراکشی ها و اسرائیلی های جوان در کلاب هاوس «حا نوآر حا اوید وی حالومد»‌ شهر عصفیه در ناحیهٔ شمالی دروز جمع شدند و مسابقه را تماشا کردند.

مراکش، البته، مبهوت پیروزی یک به صفر خود بود، و با این پیروزی، اولین کشور عرب در تاریخ جام جهانی است که پا به دور نیمه نهایی مسابقات پا می گذارد.

«عبدو لادینو»، رئیس سازمان «میمونه»ٔ مراکش که به دنبال تقویت روابط یهودیان و مسلمانان کشور است، گفت «وقتی گل زدند، همه می رقصیدند و هم را بغل می کردند. همه فراموش کرده بودند کی اسرائیلی است و کی مراکشی، کی مسلمان است کی یهودی، کی دروز. همه با هم شادمانی می کردند.» میمونه در سال ۲۰۰۷ در دانشگاه الاخوین مراکش ایجاد شد و از آن هنگام گسترش یافته و سازمانی سراسری شده است.

تشکیل گروهی شامل ۳۰ جوان، نیمی اسرائیلی و نیمی مراکشی، ایدهٔ «تام ویزل»، رئیس دانشکدهٔ آموزش «حا نوآر حا اوید وی حا لومید» بود. اعضای این گروه که تمایلات چپی دارد، از سراسر جامعهٔ اسرائیل – یهودی و غیر یهودی – می آید و سالها است برنامه های مشترک با جوانان اروپایی و فلسطینیان برگزار کرده است.

ویزل در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت با امضای پیمان های ابراهیمی در سال ۲۰۲۰، او فرصتی را یافته است تا همکاری های بین المللی سازمان را، هم بخاطر خود سازمان و هم برای تعمیق «پیوندهای فردی» میان کشورها گسترش دهد و از توافق عادی سازی بیشترین بهرهٔ ممکن را ببرند.

سازمان، تلاش در راستای همکاری با مراکش را پیشپایش آغاز کرده اما ویزل گفت در نظر دارد این برنامه را با کشورهای دیگر مانند امارات متحد عربی و بحرین، و دیگر کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی تحت برنامهٔ فراگیر معروف «جوانان برای منا»، (منا مخفف خاورمیانه و آفریقای شمالی] برگزار کند.

در ماه اکتبر، گروهی از ۱۵ مرد و زن اسرائیلی، اکثرا یهودی و چند تایی عرب و دروز به مراکش سفر کردند و با ۱۵ مسلمان مراکشی آشنا شدند. این ماه، گروهی از مراکش به اسرائیل آمدند تا شش روز در اسرائیل، اکثرا در اورشلیم بسر بردند، اما به حیفا و عصفیه نیز سفر کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/young-israelis-moroccans-visit-each-others-nations-to-deepen-person-to-person-ties/

اطلاعات بیشتر در مورد