اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۸

جستجو

« جهان من، تکیه گاه من»، قربانیان حملهٔ تروریستی تل آویو به خاک سپرده شدند

سه قربانی تهاجم تروریستی هفته گذشته در تل آویو بعدازظهر شنبه در مراسم تدفین جداگانه به خاک سپرده شدند.

تصویر: سه قربانی تهاجم تروریستی ۷ آوریل ۲۰۲۲، از چپ به راست: تومر مراد، ایتام مگینی، و باراک لوفن.
تصویر: سه قربانی تهاجم تروریستی ۷ آوریل ۲۰۲۲، از چپ به راست: تومر مراد، ایتام مگینی، و باراک لوفن.

مراسم تدفین«تومر مراد» و «ایتام مگینی»، دوستان دوران کودکی در آرامستانی در «کفار سبا»، شهری که کودکی خود را بسر برده بودند، انجام شد؛ «باراک لوفن» در زادگاه خود، کیبوتص گینوسر به خاک سپرده شد.

سه قربانی تهاجم تروریستی هفته گذشته در تل آویو بعدازظهر شنبه در مراسم تدفین جداگانه به خاک سپرده شدند.

«تومر مراد» و «ایتام مگینی» ۲۷ ساله، دو دوست دوران کودکی که اصالت‌ ایشان از «کفار سبا» است، در آرامستانی در همان شهر به خاک سپرده شدند.

مراسم تدفین مراد در ۳:۳۰ دقیقه آغاز شد و صدها نفر برای وداع آخر با او جمع شدند.

دوست دختر مراد، «آریل»، هنگام سخن گفتن از او بر سر خاک به سختی می کوشید جلو اشکهای خود را بگیرد.

آریل گفت «قلب من بود، تکیه گاه من بود، جهان من بود.» و گفت «تو همه چیز من هستی. تنم دارد می لرزد، دلم باور ندارد. ما واقعا از هم جدا نشدیم امروز. ما همیشه کنار تو خواهیم بود. عشق ما بزرگترین و پاکترین عشق ها بود – این عشق را هرگز هیچکس از ما نخواهد گرفت.»

خواهر مراد، «تال»، برادرش را «تابش خورشید مجسم در قامت آدم» نامید و گفت «طبع شوخ» داشت.


تصویر: خانواده و دوستان تومر مراد که در حمله تروریستی در تل آویو کشته شد، در آرامستان کفار سبا، ۱۰ آوریل ۲۰۲۲. (Tomer Neuberg/Flash90)

بردارش «عمری» چند سال پیش به ایالات متحده نقل مکان کرده بود. او گفت «دنبال عکسی از او و خودم می گشتم. هر چه پیدا می کردم بسیار قدیمی بود. عکسهای ۱۰ سال پیش که نمک به زخمم پاشید. من تو را سیر ندیده‌ام.»

فرمانده واحد نظامی مراد گفت او همیشه الگویی برای دیگران بود.

او گفت «تومر، بسیار حرفه ای بود، و آرامشی درونی داشت. فرماندهی بود که سربازان با دل و جان به او گوش می کردند. قول می دهم خانواده تو را هرگز تنها نگذاریم. همیشه با ما خواهی ماند.»

یکی از دوستان نزدیک مراد گفت «چقدر برنامه برای آینده داشتیم. همیشه آشپز خوبی بودی و همیشه دوست داشتی همه را دور خودت جمع کنی. گفتگو با تو همیشه آموزنده بود. برای این دوستی درازمدت از تو متشکرم.»


تصویر: خانواده و دوستان که در حملهٔ‌تروریستی در تل آویو کشته شد، در مراسم تدفین تومر مراد در ۱۰ آوریل ۲۰۲۲. (Tomer Neuberg/Flash90)

اطلاعات بیشتر در مورد