اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۳

جستجو

جهاد اسلامی که برای دور بعدی کارزار علیه اسرائیل آماده می شود، «شهر تونلی» خود را به رخ می کشد

همزمان با خطر بالا گرفتن تنش ها در اورشلیم، در یک «شهر تونلی» که زیر شن های جنوب غزه ایجاد شده، پیکارگران فلسطینی برای جنگ بعدی با اسرائیل آماده می شوند.

یکی از اعضای جهاد اسلامی فلسطینیان حین خروج از تونل در نوار غزه، ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، در بازدید رسانه ها، همزمان با خشونت های فزاینده در اسرائيل. (Mahmud Hams/AFP)
یکی از اعضای جهاد اسلامی فلسطینیان حین خروج از تونل در نوار غزه، ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، در بازدید رسانه ها، همزمان با خشونت های فزاینده در اسرائيل. (Mahmud Hams/AFP)

گروه تروریستی در بازدید رسانه ها مدعی شد دارای تونل های تدافعی و تهاجمی هر دو است، و دومی را برای اسیر گرفتن سربازان نیروهای دفاعی و پیشگیری از تهاجمات زمینی استفاده می کند.

‌تصاویر:


یکی از اعضای جهاد اسلامی فلسطینی در یکی از تونل های واقع در نوار غزه، ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، حین بازدید رسانه ها از تونل، و همزمان با خشونت های فزاینده با اسرائیل. (Mahmud Hams/AFP)


یکی از اعضای جهاد اسلامی فلسطینی حین ورود به یکی از تونل های واقع در نوار غزه، ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، حین بازدید رسانه ها از تونل، و همزمان با خشونت های فزاینده با اسرائیل. (Mahmud Hams/AFP)


در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۲، فلسطینیان از مقابل ماکت یک راکت M75 ساخت غزه در میدان شهر غزه می گذرند.
(Mohammed Abed/AFP)


شعله های آتش و دود حین حمله هوایی اسرائیل در رفاح، جنوب نوار غزه، ۱۹ آوریل ۲۰۲۲.
(Said Khatib/AFP)

خان یونس، غزه (خبرگزاری فرانسه) – همزمان با خطر بالا گرفتن تنش ها در اورشلیم، در یک «شهر تونلی» که زیر شن های جنوب غزه ایجاد شده، پیکارگران فلسطینی برای جنگ بعدی با اسرائیل آماده می شوند.

این گذرگاههای زیرزمینی به هیچ وجه از روی زمین قابل تشخیص نیستند.

اما در درختزارهای نزدیک خان یونس، هفت مرد نقابدار با لباس استتاری نظامی مجموعه ای از مسلسل و نارنجک انداز را به داخل ورودی مخفی تونلی پای تپهٔ کوچکی می‌ بردند.

این رزمنده ها سربندهای تیپ القدس، بازوی نظامی گروه تروریستی جهاد اسلامی را به پیشانی بسته اند که بعد از حکمرانان، حماس، دومین گروه بزرگ مسلح در غزه است.

حفره ورودی تونل را شاخه های درخت مخفی می کنند. ورودی تونل به راهرو باریکی وصل است که از میان دیواره ها می گذرد و سقفش از بلوک های سیمانی است.

در تونل چراغ برق نصب شده، و سیستم تهویه هوا و کابل های مخابراتی دارد. در تونل اتاق های کوچکی هم برای انبار اسلحه و مهمات موجود است.


تصویر: یکی از اعضای جهاد اسلامی فلسطینیان حین خروج از تونل در نوار غزه، ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، در بازدید رسانه ها، همزمان با خشونت های فزاینده در اسرائيل. (Mahmud Hams/AFP)

یک مقام رسمی جهاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه طی بازدید رسانه ها گفت جنبش دارای سیستم تونلی تدافعی و تهاجمی هر دو است.

فرمانده مزبور گفت سیستم تونلی اخیر «برای به اسارت گرفتن سربازان اسرائیلی، و پیشگیری از حمله های زمینی اسرائيل، و انجام عملیات گوناگون زمینی» بکار می رود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/islamic-jihad-shows-off-tunnel-city-as-it-readies-for-next-campaign-against-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد