اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

جمعیت زیادی در لندن، و برلین گرد آمدند، خواهان آزادی گروگان-ها شدند، شرارت حماس را محکوم کردند

جمعیت بزرگی از هواداران اسرائیل در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ در میدان ترافالگار لندن برای تظاهرات گرد آمدند و خواهان آزادی گروگان-هایی شدند که تروریست-های حماس ربوده و از اسرائیل به غزه برده-اند. (AP Photo/Frank Augstein)
جمعیت بزرگی از هواداران اسرائیل در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ در میدان ترافالگار لندن برای تظاهرات گرد آمدند و خواهان آزادی گروگان-هایی شدند که تروریست-های حماس ربوده و از اسرائیل به غزه برده-اند. (AP Photo/Frank Augstein)

میرویس، خاخام ارشد بریتانیا گفت از ۲ جانب جنگ، «یکی خیر است،‌ و دیگری شر»؛ در پاریس، بروکسل و دیگر نقاط راهپیمایی-هایی در حمایت از فلسطینیان براه افتاد.

تصاویر


جمعیت بزرگی از هواداران اسرائیل یکشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ در میدان ترافالگار لندن برای تظاهرات گرد آمدند و خواهان آزادی تمام گروگان-هایی شدند که از تروریست-های حماس از اسرائیل ربوده و به غزه برده است. (Youtube screenshot)


جمعیت بزرگی از هواداران اسرائیل یکشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ در میدان ترافالگار لندن گرد آمده و خواستان آزادی تمامی گروگان-هایی شدند که تروریست-های حماس از اسرائیل ربوده و به غزه برده-اند. (AP Photo/Frank Augstein)


جمعیت بزرگی از هواداران اسرائیل روز ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ در میدان ترافالگار لندن جمع شده و خواهان آزادی همهٔ
گروگان-هایی داشتند که که تروریست-های حماس از اسرائیل ربوده و به غزه برده-اند. (AP Photo/Frank Augstein)


مردی که خود را در پرچم اسرائیل پیچیده در تظاهرات همبستگی با اسرائیل، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، برلین، آلمان شرکت کرده است. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

روز یکشنبه هزاران نفر در مخالفت با یهودی-ستیزی، حمایت اسرائیل، و طلب آزادی گروگان-هایی که در حماس و دیگر گروه-های تروریستی در غزه نگهداری می-شوند، در شب-زنده-داری-هایی که در برلین، لندن، و دیگر جاها شرکت کردند.

همزمان در پاریس و دیگر شهرها هزاران تن از هواداران فلسطینیان تظاهرات کرده و خواهان آتش-بس و امداد برای مردم غزه شدند.

برخی از کسانی که در مقابل دروازهٔ براندنبورگ برلین تجمع کردند، پرچم اسرائیل و یا پوستر برخی از بیش-از-۲۰۰ نفری که در تهاجم مرگبار ۷ اکتبر حماس به جنوب اسرائیل گروگان گرفته شدند را در دست داشتند.

فرانک-والتر اشتاینمئیر رئیس جمهوری آلمان به جمعیت گفت «نمی-توان تحمل کرد که یهودیان بار دیگر در هراس زندگی کنند – بویژه در کشور ما»؛ بنا به تخمین برگزارکنندگان، شمار جمعیت ۲۰ هزار بود، و بنا به تخمین پلیس، ۱۰ هزار نفر. اشتایمئیر گفت «هر حمله-ای به یهودیان، به مؤسسات اسرائیلی، ننگی است برای آلمان. با هر یک از این حمله-ها، من غرق در شرم و خشم می-شوم.»

پیش از او، اولاف شولز صدراعظم آلمان، کنیسای جدیدی را در شهر دیسائو در شرق آلمان افتتاح کرد و گفت از افزایش یهودی-ستیزی از شروع این جنگ «به خشم آمده است.»

بر در و دیوار چندین بنا در برلین که محل سکونت یهودیان است، ستاره-های داود نقش شده، وهفتهٔ پیش مهاجمان به کنیسایی در برلین دو کوکتل مولوتف پرتاب کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/large-crowds-back-israel-in-london-berlin-elsewhere-demand-release-of-hostages/

اطلاعات بیشتر در مورد