اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۳

جستجو

جمعیت اسرائیل در آستانهٔ ۷۶ سالگی کشور به مرز ۱۰ میلیون نزدیک می-شود

تصویر: تظاهرات-کنندگان در ۸ مه ۲۰۲۴ در مقابل پایگاه هاکیریا در تل آویو خواهان آزادی گروگانهای اسرائیلی در نوار غزه شدند. (Avshalom Sassoni/Flash90)
تصویر: تظاهرات-کنندگان در ۸ مه ۲۰۲۴ در مقابل پایگاه هاکیریا در تل آویو خواهان آزادی گروگانهای اسرائیلی در نوار غزه شدند. (Avshalom Sassoni/Flash90)

ادارهٔ مرکزی آمار اسرائیل گفت مهاجرت به کشور به نصف رسیده و سرعت رشد اندکی کاهش یافته اما همچنان احتمال هست که تا فرا رسیدن روز استقلال در ۲۰۲۵، جمعیت از رقم درشت ۰-۱ فرا رود.

طبق اظهار ادارهٔ مرکزی آمار در روز پنجشنبه، جمعیت اسرائیل به ۹.۹ میلیون رسیده و گمان می-رود تا جشن‌ ۷۷ سالگی کشور در سال آینده این رقم از ۱۰ میلیون فرا رود.

ادارهٔ مرکزی آمار با انتشار ارزیابی سالانه پیشاپیش هفتادوششمین سالگرد روز استقلال که دوشنبه-شب آغاز می-شود، گفت حدود ۱۸۹۰۰۰ نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.

رویهم رفته، از هفتادوپنجمین سالگرد استقلال اسرائیل، ۱۹۶۰۰۰ نوزداد و ۳۷۰۰۰ مهاجر به کشور اضافه شده-اند، و ۶۰۰۰۰ نفر درگذشته-اند. گرچه جمع این رقم ۱۷۳۰۰۰ است، ادارهٔ آمار اشاره کرد که رقم فوق شامل کسانی که به جمع خانوادگی پیوسته و کسانی که به دلیل اقامت بیش از یکسال در خارج از کشور از لیست حذف شده-اند نیز می-شود. امکان دسترسی به ادارهٔ آمار برای کسب توضیحات بیشتر موجود نبود.

افزایش ۱.۹٪ جمعیت در طول سال گذشته نشانهٔ کاهش اندک در نرخ ۲.۳٪ رشد است که سال پیش اعلام شد و شمار مهاجران از ۷۹۰۰۰ مهاجر جدید در سال گذشته به نیم این رقم رسید.

طبق اظهار ادارهٔ مرکزی آمار، ۷۲۴۷۰۰۰ یهودی اسرائیل در اسرائیل زندگی می-کنند که ۷۳.۲ درصد جمعیت است (۰.۰۳٪ کمتر از سال پیش). ۲۰۸۹۰۰۰ یا ۲۱.۱٪ عرب اند (۰.۰۱٪ بالاتر از سال پیش) و ۵۶۴۰۰۰ یا ۵.۷٪ از دیگر اقلیتها (۰.۰۲٪ افزایش) از جمله مسیحیان غیرعرب و آنها که مذهب ثبت-شده ندارند.

ادارهٔ آمار تخمین زد که اگر رشد جمعیت به همین روند ادامه یابد، «تا روز استقلال سال آینده جمعیت از ۱۰ میلیون نفر فرا می-رود.»


تصویر: کودکان تازه-وارد مهاجر از اتیوپی در تفریحگاه نیر اتزیون در شمال اسرائیل دست خود را با عروسک-دستی خود بالا برده-اند، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳. (Courtesy, Embet Chekol, Jewish Agency)

طبق آمار تخمینی که در ۲۰۱۸ منتشر شد، گمان می-رود جمعیت کشور تا ۲۰۳۰ به ۱۱.۱ میلیون نفر، و تا ۲۰۴۰ به ۱۳.۲ میلیون نفر برسد. پیش-بینی می-شود در صد سالگی کشور، که به ۲۰۲۴۸ می-افتد، جمعیت به ۱۵.۲ میلیون نفر برسد.

بنا به همین تخمین، که از انحنای رشد «مطابق معمول» خبر می-دهد، با ۹.۷ میلیون یهودی غیر-حسیدی و اقلیتهای گوناگون غیرعرب، ۶.۴ میلیون یهودی ارتدکس افراطی و ۳.۸ میلیون عرب، جمعیت اسرائیل در ۲۰۶۵ سر به ۲۰ میلیون نفر خواهد زد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israels-population-ticks-toward-10-million-milestone-as-it-marks-76-years/

اطلاعات بیشتر در مورد