جمعیت اسرائیل، پیشاپیش سالگرد هفتادودومین روز استقلال، ۹.۲ میلیون نفر است
جستجو

جمعیت اسرائیل، پیشاپیش سالگرد هفتادودومین روز استقلال، ۹.۲ میلیون نفر است

اداره مرکزی آمار کشور اسرائیل پیشاپیش روز استقلال که در غروب سه شنبه آغاز می شود، اعلام کرد جمعیت اسرائیل اکنون به تقریب ۹.۲ میلیون نفر است.

People at Bugrashov Beach in Tel Aviv watch the military airshow on Israel's 71st Independence Day, May 9, 2019. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** éåí äòöîàåú
îèñ
úì àáéá
çåó áåâøùåá
ãâìéí
ãâì éùøàì
People at Bugrashov Beach in Tel Aviv watch the military airshow on Israel's 71st Independence Day, May 9, 2019. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** éåí äòöîàåú îèñ úì àáéá çåó áåâøùåá ãâìéí ãâì éùøàì

آمار نشان میدهد از سال گذشته تا کنون جمعیت کشور افزایش ۱۷۱۰۰۰ نفری داشته؛‌ ۷۴٪ جمعیت یهود، ۲۱٪ عرب است؛ انتظار می رود تا صدمین سالگرد تاسیس کشور اسرائیل در ۲۰۴۸ جمعیت به ۱۵.۲ میلیون نفر برسد.

اداره مرکزی آمار کشور پیشاپیش روز استقلال که در غروب سه شنبه آغاز می شود، اعلام کرد جمعیت اسرائیل اکنون به تقریب ۹.۲ میلیون نفر است.

طبق اعلام اداره مرکزی آمار، جمعیت اسرائیل از روز استقلال سال گذشته تا کنون ۱۷۱۰۰۰ نفر، یا ۱.۹درصد رشد کرده است و انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۱.۱ نفر برسد. طبق پیش بینی سی.بی.اس.، در سال ۲۰۴۸، هنگامیکه اسرائیل به صد سالگی می رسد، جمعیت کشور ۱۵.۲ میلیون نفر خواهد بود.

در طول سال گذشته، ۱۸۰۰۰۰ کودک پا بدنیا گذاشتند، ۴۴۰۰۰ نفر درگذشتند، و ۳۲۰۰۰ از خارج به کشور مهاجرت کردند.

بنا به توصیف سی.بی.اس.، با حدود ۹۵۰۰۰۰ کودک زیر ۴ که هم اکنون اینجا زندگی می کنند، اسرائیل «جمعیتی جوان» دارد. حدود ۲۸٪ جمعیت بین ۱۴-۰ ساله، و ۱۲٪ ۶۵ ساله یا پیرتر است.


تصویر: مهاجران اتیوپیایی اندکی پس از به زمین نشستن هواپیمای حامل ایشان در فرودگاه بن گوریون، ۲۴ مارس ۲۰۲۰. (Michael Dimenstein/ GPO)tein / GPO.

هم اکنون ۶.۸۰۶ میلیون یهودی در کشور زندگی می کنند که ۷۴٪ جمعیت را تشکیل می دهد، و ۱.۹۳ میلیون عرب در اسرائیل که ۲۱٪ جمعیت را تشکیل می دهد. ۴۵۴۰۰۰ نفر دیگر که در دسته «دیگران» لحاظ می شوند، ۵٪ باقیمانده ساکنان کشور اند.

در میان جمعیت یهودی کشور، ۷۸٪ در اسرائیل بدنیا آمده اند. از هنگام تاسیس اسرائیل در ۱۹۴۸، ۳.۳ میلیون به کشور مهاجرت کرده اند که ۴۴٪ آنها از ۱۹۹۰ به اینسو وارد شده اند.

در ۱۹۴۸ تنها شش درصد از ۱۱.۵ میلیون یهودیان جهان در اسرائیل می زیستند. اکنون ۴۵٪ از ۱۴.۷ میلیون یهودیان جهان در کشور اسرائیل زندگی می کنند.

هم اکنون در سال ۲۰۲۰، پرجمعیت ترین شهرهای کشور عبارتند از اورشلیم (۹۳۶۰۴۷)، تل آویو-جفا (۴۶۱۳۵۲)، حیفا (۲۸۵ ۵۴۲)، ریشون لزیون (۲۵۴۲۳۸)،‌و پتح تیکوا، (۲۴۸۰۰۵).

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله