اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

جمعیت اسرائيل، به لطف آلیا پیش از هفتادوچهارمین سالگرد استقلال به ۹.۵ میلیون تن رسید

ادارهٔ مرکزی آمار اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که درست پیش از جشنهای هفتادوچهارمین سالگرد استقلال اسرائیل، جمعیت یهودیان کشور به ۹۵۰۶۰۰۰ نفر رسید.

تصویر:  مهاجران اوکراینی که از جنگ گریخته و با پرواز اضطراری به اسرائيل آمده اند در فرودگاه بن گوریون مشاهده می شوند؛ ۱۷ مارس ۲۰۲۲. (Yossi Zeliger/Flash90)
تصویر: مهاجران اوکراینی که از جنگ گریخته و با پرواز اضطراری به اسرائيل آمده اند در فرودگاه بن گوریون مشاهده می شوند؛ ۱۷ مارس ۲۰۲۲. (Yossi Zeliger/Flash90)

با ورود ۳۸۰۰۰ نفر، اسرائیل با بزرگترین موج مهاجران در ۲۰ سال گذشته روبرو است؛ طبق آخرین آمار ۷۳.۹٪ اسرائیلی ها یهودی اند؛ ۲۱.۱٪ عرب، و ۵٪ به ادیان دیگر متعلق اند.

ادارهٔ مرکزی آمار اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که درست پیش از جشنهای هفتادوچهارمین سالگرد استقلال اسرائیل، جمعیت یهودیان کشور به ۹۵۰۶۰۰۰ نفر رسید.

این رقم شامل ۷.۰۲ میلیون یهودی، که ۷۳.۹ درصد جمعیت است؛ ۲ میلیون عرب، اندکی بیش از یک پنجم جمعیت؛ و ۴۷۸۰۰۰ نفر که پیروان ادیان دیگرند و به ۵٪ جممعیت را تشکیل می دهد، می شود.

حدود ۷۹٪ یهودیان اسرائیل در همین کشور به دنیا آمده اند.

طبق آمار ادارهٔ مرکز آمار، از روز استقلال سال گذشته تا امروز ۱۹۱۰۰۰ کودک در اسرائیل به دنیا آمدند، ۵۵۰۰۰ نفر مرده اند، ۳۸۰۰۰ نفر به کشور مهاجرت کردند. درصد قابل توجهی از مهاجرانی که طی سال گذشته به کشور وارد شدند از اوکراین، روسیه، و آن نواحی آمده اند.

طبق آمار سازمان شبه دولتی آژانس یهود که مسؤولیت تشویق و ترتیب امکانات مهاجرت به اسرائیل را به عهده دارد، این بزرگترین جمعیت مهاجرت به خاک اسرائیل در ۲۰ سال گذشته است.

آژانس یهود گفت حدود نیمی از ۳۸۰۰۰ مهاجری که از اوکراین و روسیه آمده اند، در دو ماه گذشته، از هنگام اشغال اوکراین توسط مسکو وارد اسرائیل شده اند. ۱۹۰۰۰ نفر بقیه از ایالات متحده، فرانسه، بلاروس، و دیگر کشورها آمده اند.

رئیس موقت آژانس یهود در بیانیه ای گفت «هر مرد و زن یهود که به اسرائیل مهاجرت کند، به انعطاف و استحکام جامعهٔ اسرائیل می افزاید.»

در کل جمعیت اسرائيل حدود ۱۷۶۰۰۰ نفر افزایش یافته، یعنی ۱.۹٪ بیشتر شده است.

در همین بازهٔ زمانی در سال گذشته، جمعیت حدود ۱۳۷۰۰۰ نفر افزایش یافت، که شامل ۱۶۳۰۰ مهاجر تازه می شد که نصف رقم مهاجران سال پیش از آن.


تصویر: مهاجران یهودی که از نواحی جنگی اوکراین گریخته اند، در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۲ به مرکز جذب مهاجر در فرودگاه بن گوروین، نزدیک تل آویو آمده اند. (Tomer Neuberg/Flash90)

در سال ۱۹۴۸، هنگام تأسیس کشور یهود، جمعیت اسرائيل ۸۰۶۰۰۰ نفر بود.

از آن هنگام حدود ۳.۳ میلیون نفر به اسرائیل مهاجرت کرده اند، و ۴۴.۷٪ این تعداد از ۱۹۹۰ به کشور آمده اند. طبق تخمین ادارهٔ مرکزی آمار کشور، گمان می رود جمعیت اسرائيل تا ۲۰۳۰ به ۱۱.۱ میلیون نفر، و تا ۲۰۴۰ به ۱۳.۲ میلیون نفر برسد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/ahead-of-its-74th-independence-day-israels-population-stands-at-9-5-million/

اطلاعات بیشتر در مورد