اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۴۲

جستجو

جلسهٔ ویژهٔ سازمان ملل به راهبری اسرائیل، سکوت جهان در مقابل استفادهٔ حماس از تجاوز جنسی به مثابه اسلحهٔ جنگی را محکوم کرد

تصویر: تظاهرات-کنندگان در تجمع اعتراضی «#منهم، مگر آنکه یهودی باشی» مقابل مقر سازمان ملل، شهر نیویورک، ۴ دسامبر ۲۰۲۳. (Charly Triballeau / AFP)
تصویر: تظاهرات-کنندگان در تجمع اعتراضی «#منهم، مگر آنکه یهودی باشی» مقابل مقر سازمان ملل، شهر نیویورک، ۴ دسامبر ۲۰۲۳. (Charly Triballeau / AFP)

هدف این جلسه روشنگری دربارهٔ جنایات جنسی علیه زنان در کشتار ۷ اکتبر است؛ ایالات متحده گفت زنان هنوز گروگان-اند و قادر نیستند در اسارت از آنچه بر سر آنها رفت بگویند.

روز دوشنبه، در بحبوحهٔ خشم فزاینده از سکوتی که گمان می-رود جامعهٔ بین المللی در مقابل موضوع اختیار کرده، صدها تن برای نشست ویژه به فراخوان هیئت دائمی اسرائیل در سازمان ملل مقابل مقر سازمان گرد آمدند تا در بارهٔ جنایات جنسی علیه زنان در حملات ۷ اکتبر حماس به جوامع ساکن جنوب اسرائیل روشنگری کنند.

گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در شروع مراسم گفت «در ۷ اکتبر، اسرائیل بیرحمانه-ترین کشتار مردمان خود از هولوکاست به اینسو را از سر گذراند؛ جنایاتی که وحشیانه-تر از جنایات داعش بودند، بعضی می-گویند بدتر از جنایات نازی-ها.» «خانواده-ها را زنده در آتش سوزاندند، کودکان را مقابل چشم پدرومادرشان اعدام کردند و پدرومادر را مقابل چشم فرزندانشان.»

اردان گفت «اما جنایت به همین ختم نشد: حماس، تجاوز و خشونت جنسی را به عنوان اسلحهٔ جنگی بکار گرفت. بی-عصمت کردن و مثله کردن دختران و دوره گرداندنشان در میان تماشاچی-هایی که هورا می-کشند، تصمیماتی نبودند که در لحظه گرفته شده باشند؛ خیر، این از پیش برنامه-ریزی شده بود.» «متأسفانه، سکوت نهادهای بین المللی که ظاهرا می-بایست مدافع زنان باشند، کر کننده است.»

حماس، در مواجهه با شواهد روزافزونی که نشان از وقوع جنایات فوق دارد، روز دوشنبه مدعی شد اتهام خشونت جنسی جزو «کارزار صیونیست-ها در پیشبرد دروغ-ها و اتهاماتی بی-اساس در راستای هیولا-سازی از جنبش مقاومت فلسطینیان» است.

اردان که پیشنهاد نشست ویژه از او بود، به تایمز اسرائیل گفت به این خاطر مقر سازمان ملل را برای مراسم انتخاب کرد تا «توجه را به دورویی و استانداردهای دوگانهٔ برنامهٔ «زنان سازمان ملل» و دیگر نهادهای سازمان که زنان اسرائیلی هدف حملهٔ حماس را مطلقاً بخود رها کرده-اند.»

اردان گفت «سه سال و نیم است که اینجا نمایندهٔ اسرائیل هستم و هرگز شاهد چنین رفتار هولناکی از آژانس-های سازمان ملل نبوده-ام. آشکار علیه زنان اسرائیلی تبعیض قائل می-شوند.»

نهاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل، که به «زنان سازمان ملل» نیز معروف است، با بیانیه-ای که در ۱۳ اکتبر منتشر کرده و تهاجم گروه تروریستی حماس را با واکنش ارتش اسرائیل در نوار غزه برابر دانست، و از اشاره به نام سازمان تروریستی و یا تجاوزات جنسی احتراز کرد، با حمله-های شدید روبرو شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-led-un-special-session-condemns-world-silence-on-hamas-using-rape-as-weapon-of-war/

اطلاعات بیشتر در مورد