اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

جسد نوجوانی که توسط مردان مسلح فلسطینی ربوده شده بود، به خانواده اش در اسرائیل بازگردانده شد

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت جسد نوجوان اسرائیلی که از بیمارستانی در کرانه باختری به دست تروریست ها ربوده شده بود، سحرگاه پنجشنبه به اسرائیل بازگردانده شد و از بحران بالقوهٔ عظیمی جلوگیری شد.

تصویر: خانوادهٔ تیران فِرو، نوجوان اسرائیلی که جسدش را مردان مسلح فلسطینی از بیمارستانی در کرانهٔ باختری ربودند، حین ملاقات با مقامات امنیتی در ۲۳ نوامبر، هنگام بازگشت جسد وی به اسرائیل. COGAT spokesperson's office)
تصویر: خانوادهٔ تیران فِرو، نوجوان اسرائیلی که جسدش را مردان مسلح فلسطینی از بیمارستانی در کرانهٔ باختری ربودند، حین ملاقات با مقامات امنیتی در ۲۳ نوامبر، هنگام بازگشت جسد وی به اسرائیل. COGAT spokesperson's office)

نیروهای دفاعی گفت «تیران فِرو» که از بیمارستان جنین ربوده شد و جامعهٔ دروز را به خشم آورد می رفت تا به بحرانی بزرگ بدل شود، به کمک تشکیلات خودگردان بازگردانده شد.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت جسد نوجوان اسرائیلی که از بیمارستانی در کرانه باختری به دست تروریست ها ربوده شده بود، سحرگاه پنجشنبه به اسرائیل بازگردانده شد و از بحران بالقوهٔ عظیمی جلوگیری شد.

نیروهای دفاعی اسرائیل در بیانیه ای گفت «پس از تلاش نهادهای امنیتی در هماهنگی با تشکیلات خودگردان، جسد تیران فِرو، نوجوان اسرائیلی که در سانحهٔ جاده ای در جنین کشته شد، اکنون به خانوادهٔ وی در اسرائیل بازمیگردد.»

فِرو، ۱۸ ساله، از شهر اکثریت-دروز دلیات الکرمل، در سانحهٔ اتوموبیل در جنین به شدت آسیب دید و به علت وضعیت وخیم جسمی به بیمارستانی در این شهر فلسطینی منتقل شد.

خانوادهٔ او مدعی شدند مردان مسلح فلسطینی او را از دستگاه های مراقبت ویژه جدا کرده و از بیمارستان ربودند اما گزارشات ابتدایی نشان از آن داشت که او پیش از آنکه از بیمارستان به بیرون منتقل شود، درگذشته بود.

جسد وی پس از آنکه ۳۰ ساعت در دست تروریست ها در کرانهٔ باختری نگه داشته شد، به خانواده اش در اسرائیل بازگردانده شد. جسد وی در گذرگاه «سالم» در نزدیکی جنین تحویل داده شد.

عموی فِرو گفت «تمام خانواده قدردان تک تک کسانی هستند که در روند حل این بحران مشارکت داشتند و جسد تیران را بازگرداندند تا ما بتوانیم به طریقی آبرومندانه با او وداع کنیم.»


تصویر: تیران فِرو. (Courtesy)

در چندین گزارش رسانه ای محلی آمد که غروب چهارشنبه مذاکرات حادَی برای بازپس دادن جسد فِرو جریان داشته، بالاترین سطوح دولتی و نهادهای امنیتی اسرائیل و تشکیلات خودگردان مداخله کرده اند.

اخبار کانال ۱۳ در گزارش خود گفت اسرائیل برای حل این بحران به دنبال راه حل دیپلماتیک بود، اما برای پس گرفتن جسد آمادهٔ عملیات نظامی نیز بود.

یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت «اگر جسد تیران بازگردانده نشود، ربایندگان هزینهٔ سنگینی خواهند پرداخت.»

مقامات بینام امنیتی گفته اند که مظنونان خواهان معاوضهٔ جسد فِرو، که سالهای آخر دبیرستان را می گذرانید، با زندانیان فلسطینی، و یا جسد تروریست های فلسطینی که در دست اسرائیل نگهداری می شود بوده اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/teens-body-snatched-by-palestinian-gunmen-returned-to-family-in-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد