اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

«تهمت خون»: هرتزوگ گفت ICJ در حمایت از دعاوی «بی اساس» «عبارات من را تحریف کرد»

تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل حین سخنرانی در مراسم بزرگداشت سربازان بخاک افتادهٔ نیروهای دفاعی در جنگ با حماس در غزه، در اقامتگاه ریاست جمهوری، اورشلیم، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴. (Screenshot: YouTube; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل حین سخنرانی در مراسم بزرگداشت سربازان بخاک افتادهٔ نیروهای دفاعی در جنگ با حماس در غزه، در اقامتگاه ریاست جمهوری، اورشلیم، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴. (Screenshot: YouTube; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

رئیس جمهور از اینکه قضات در صدور حکم نسل-کشی «نقل قول‌های تکّه تکّه و پراکنده» استفاده کرده و دنبالهٔ سخن او که گفت اسرائیل قوانین بین المللی را رعایت می-کند و غیرنظامیان را هدف نمی-گیرد را از قلم انداختند، ابراز «انزجار» کرد.

ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل روز یکشنبه گفت پروندهٔ نسل-کشی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) نوعی از «تهمت خون» است. او گفت قضات سخنانی که او چند روز پس از کشتار ۷ اکتبر حماس به زبان آورده را «تحریف» کردند و معنا را مخدوش کردند تا با ایجاد تصویری موهوم از عبارات او به نظر آید که وی همهٔ غیرنظامیان غزه را هدف مشروع حملهٔ نظامی می-شمارد.

هرتزوگ در مراسمی در اقامتگاه ریاست جمهوری در اورشلیم که برای بزرگداشت سربازان بخاک افتادهٔ نیروهای دفاعی در جنگ علیه گروه تروریستی در غزه برگزار شد، گفت «مشاهدهٔ اینکه چگونه پدیده-ای «فرا-حقیقی» در مهمترین مکاتب نیز رسوخ می-کند، هولناک است.

هرتزوگ گفت «حتی در سطوح شخصی، از اینکه عبارات من را تحریف کردند، و نقل قول-های بسیار بسیار تکه-تکه و پراکنده را برداشتند تا در حمایت از دعاوی حقوقی بی-اساس خود بکار برند، احساس انزجار می-کنم.»

روز جمعه قضات دیوان بین المللی دادگستری با رأی ۲- ۱۵ حکم کردند ادعای آفریقای جنوبی که فلسطینیان را می-بایست از خطر نسل-کشی محافظت کرد، «محتمل است.» در پرونده ادعا شد شمار زیادی سخنان بسیار تهییجی به زبان برخی مقامات ارشد اسرائیل از جمله هرتزوگ جاری شده که می-تواند به معنای تأیید آسیب عامدانه به غیرنظامیان تعبیر شود، و دعاوی آفریقای جنوبی مبنی بر «نیت نسل-کشی» اسرائيل علیه فلسطینیان غزه در جنگ کنونی را قابل قبول می-سازد.

نقل قولهایی از هرتزوگ در جلسهٔ ۱۲ اکتبر که رئیس جمهوری در انعکاس رویدادها به مطبوعات برگزار کرد، چنانکه ICJ وانمود کرد، در یک عبارت نیامده بودند، بلکه تکه-هایی از چند عبارت بودند که متن خود خارج شده بودند.

هرتزوگ در آن جلسهٔ مطبوعاتی گفت «آنجا یک ملت کامل [مردم غزه] وجود دارد که مسؤول است… اینکه می-گویند غیرنظامیان باخبر نیستند، در [تهاجم ۷ اکتبر] نقش ندارند – مطلقا حقیقت ندارد.»

با اینحال، او در همان سخنرانی این عبارات را با تأکید بر آنکه «اسرائیل از قوانین بین المللی پیروی می-کند، طبق قوانین بین المللی عمل می-کند. تک تک عملیات ارتش اسرائیل ایمن است، ثبت می-شود و تحت بررسی قرار می-گیرد» تکمیل کرد. همچنین گفت «کشتن غیرنظامیان بیگناه به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی توجیه-پذیر نیست. باور کنید، اسرائیل همیشه طبق قوانین بین المللی عمل کرده و همیشه طبق قوانین بین المللی عمل خواهد کرد. در این جنگ نیز چنین خواهیم کرد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/a-blood-libel-herzog-says-icj-twisted-my-words-to-support-unfounded-contention/

اطلاعات بیشتر در مورد