تنها ۲۰٪ از یهودیان اسرائيل، شهروندان عرب را با خود «برابر» می بینند
جستجو

تنها ۲۰٪ از یهودیان اسرائيل، شهروندان عرب را با خود «برابر» می بینند

یک/سوم یهودیان اسرائيل شهروندان عرب را به چشم «دشمن» نگاه می کنند؛ اما ۲۰ درصد می گویند عربهای اسرائيلی با آنها «برابر» هستند.

یک یهودی اسرائيلی پرچم اسرائیل را نزدیک شهر قدیم اورشلیم که اکنون شاهد مهاجرت شمار زیادی از یهودیان به این ناحیه عرب نشین است، به اهتزاز در می آورد - ابیر سلطان
یک یهودی اسرائيلی پرچم اسرائیل را نزدیک شهر قدیم اورشلیم که اکنون شاهد مهاجرت شمار زیادی از یهودیان به این ناحیه عرب نشین است، به اهتزاز در می آورد - ابیر سلطان

پرسشنامه ای از سوی اتاق فکر تل آویو می گوید ۷۰٪ شهروندان عرب، خود را به شکلی اسرائيلی معرفی می کنند.

یافته های یک پرسشنامه تازه حاکی از این است که بیش از یک/سوم یهودیان اسرائيلی شهروندان عرب را به چشم «دشمن» نگاه می کنند و تنها ۲۰ درصد می گویند که عرب های اسرائيلی با آنها «برابر» هستند.

این پرسشنامه با ملاقات رو در رو با ۶۰۰ یهودی اسرائيلی و از سوی انستیتوی مطالعات امنیت ملی انجام شده و تحقیقات آن منجر به برگزاری کنفرانس در هفته گذشته شد. این مطالعات همچنین نشان می دهد که ۴۴ درصد از یهودیان اسرائیلی عرب های اسرائيلی را به عنوان «مردمی که نیاز است به آنها احترام گذاشته شود اما همچنان با احتیاط و شک با آنها برخورد شود» ارزیابی می کنند.

در پرسشنامه اتاق فکر، که هنوز در وبسایت آن منتشر نشده است، با ۲۰۰ عرب اسرائيلی نیز مصاحبه کرده است، و بر این اساس می گوید ۷۰٪ ایشان خود را به دلایل مختلف اسرائیلی معرفی می کنند و خود را «عرب اسرائيلی» و «عرب شهروند اسرائيل» می خوانند.

هارتز درصد خطا و تاریخ مصاحبه های این پرسشنامه را اعلام نکرده است.

پنجاه و سه درصد از اعراب اسرائيلی که مورد پرسش از سوی انستیتوی مطالعات امنیت ملی قرار گرفته اند گفته اند «روابط خوبی با یهودیان دارند»، و ۱۹٪ گفته اند رابطه ای با یهودیان ندارند یا علاقمند نیستند داشته باشند. علاوه بر این، طبق گزارش هارتز، ۷۰٪ گفته اند «حقوق برابر» برای اعراب اسرائيلی بزرگترین مشکل ایشان بوده و اهمیت اش برای ایشان از مساله حقوق فلسطینیان بیشتر است.

برخی از بالاترین مقامات اسرائيلی، از جمله پرزیدنت رووین ریولین، وزیر دفاع موشه یعلون، رئیس ستاد نیروی دفاعی گادی آیزنکوت، وزیر آموزش نفتالی بنت و رهبر مخالفان اسحاق هرزوگ، در کنفرانس انستیتوی مطالعات امنیت ملی که هفته گذشته در تل آویو برگزار شد، سخنرانی کردند. در سخنان روز دوشنبه خود، ریولین هشدار داد که شمار افزاینده ای از اعراب اسرائيلی اعلام پیشتیبانی از دولت اسلامی کرده اند اما در این پرسشنامه به این موضوع اشاره ای نشده است.

طبق متن منتشر شده از سوی دفتر وی، ریولین در سخنرانی خود گفته است «مطالعات پژوهشی، دستگیری ها، شهادت ها، و تحلیل های آشکار و پنهان – که بسیاری از آن از سوی انستیتوی مطالعات ملی انجام شده – به روشنی نشان می دهد که حمایت افزاینده ای از دولت اسلامی در میان اعراب اسرائيل موجود است، و بعضی نیز به داعش پیوسته اند».

با اشاره به این قصد وی متهم نمودن تمامی جامعه اعراب اسرائيلی نیست، اضافه کرد که رهبران اعراب اسرائیلی می بایست اقدامات بیشتری در محکوم نمودن بنیانگرایان بکنند.

ریولین اظهار داشت «حتی برای لحظه ای مسؤولیت رهبران عرب را از خاطر نمی اندازم. ابراز انزجارهای ایشان – که در برخی مواقع به نظر زورکی و تصنعی می رسد، و بسیار ضعیف، بسیار محتاطانه، که به عبری ایراد می شوند اما سپس به شکلی دیگر به عربی تنظیم می شوند – علیرغم همه چیز، نشانه ترس است. از این جدی تر اما صدای آنهایی است که «اشغالگری» را ریشه تمام مشکلات می دانند، و با متهاجمین به بیگناهان اما احساس درک و همدردی دارند».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله