اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

تنها سرباز زن اسرائیلی که در غزه بشدت مجروح شد گفت «نمی-خواستم قهرمان شوم»

تصویر: گایا زبیری در مرکزی درمانی تل هاشومر شیبا، حین گفتگو با کانال ۱۲که گزارش آن در ۱ مارس ۲۰۲۴ پخش شد. (Screen capture: Channel 12, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر: گایا زبیری در مرکزی درمانی تل هاشومر شیبا، حین گفتگو با کانال ۱۲که گزارش آن در ۱ مارس ۲۰۲۴ پخش شد. (Screen capture: Channel 12, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

گایا زوبیری، پاراپزشک گردان ۵۳ زرهی در مصاحبهٔ تلویزیونی از زخمی-شدن خود، از بهبودی، و از نقش زنان در ارتش گفت.

تنها واولین زن سرباز اسرائیل که در جنگ غزه دچار جراحات جدی شد، اکنون در مرکز توانبخشی و در مسیر بهبود است.

گروهبان گایا زبیری، ۲۰ ساله، از پاراپزشکان گردان ۵۳ تیپ زرهی ۱۸۸، پس از اصابت جراحات و شکستگی شدید استخوان ناشی از اصابت گلوله حین مداوای سربازان سربازان مجروح در نبرد محلهٔ شجاعیهٔ شهر غزه، اندک اندک توان حرکت پاهای خود را باز می-یابد.

زبیری، پاراپزشک، و جزو خدمهٔ یک گروه درمانی است که شامل وی و سه درمانگر میدان جنگ و یک پزشک زن است.

در ۷ دسامبر، که نیروهای دفاعی اسرائیل جنگی سنگین برای فتح شجاعیه، که آن زمان از سنگرهای گروه تروریستی حماس بود آغاز کرد، به زبیری و گروه وی خبر داده شد که تانکی در یگان آنها هدف اصابت ابزار انفجاری قرار گرفت.

زبیری در برنامهٔ اخبار کانال ۱۲ که گزارش آن روز جمعه پخش شد، گفت «دکتر به ما گفت: «یک تانک آتش گرفته، آماده شوید که آنجا هفت مجروح داریم.» گروه پزشکی به محل حادثه شتافت و زیبری و دکتر، که با نام ستوان بار یاد شد، به مداوای سربازان مجروح مشغول شدند، و همکاران ایشان جراحات یکی از خدمهٔ تانک را پانسمان کردند.

در این انفجار دو سرباز تانک جان خود را از دست دادند: گروهبان (ذخیره) نفتالی یوناح گوردن، ۳۲ ساله، و گروهبان یکم (ذخیره) اموری رات، ۲۵ ساله، فرمانده تانک.


تصویر: نفتالی یوناح گوردن (چپ)، و اومری رات (راست)، سربازان نیروهای دفاعی که هر دو در ۷ دسامبر ۲۰۲۳ در نبرد کشته شدند. (Courtesy)

راه ورود به تانک مسدود شده بود و یکی دیگر از اعضای گروه داخل تانک گیر افتاده بود. هنگامیکه کادر درمانی مجروح دوم را از تانک خارج کردند، از پس صفیر گلوله-ها، زبیری که مافوق ایشان بود را با فریاد صدا زدند که به کمک آنها برود.

زبیری در حال دویدن به سمت آنان بود که تیر به پایش خورد. سرجوخه زیوی، از کادر درمانی، گفت «او را دیدم که پایش را چسبید» و سپس به زمین افتاد.

زیوی به زبیری نزدیک شد تا او را تیررس گلوله-ها دور کند، اما وقتی خواست او را از زمین بلند کند، دید دست خود را احساس نمی-کند – او هم به شدت مجروح شده بود، و قادر نبود زبیری را از زمین بلند کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/i-didnt-want-to-be-a-hero-says-only-female-soldier-severely-wounded-in-gaza/

اطلاعات بیشتر در مورد