اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۴

جستجو

تمرینات نیروهای دفاعی اسرائیل در قبرس با احتمال جنگ بالقوه با حزب الله، حملهٔ زمینی لبنان

نیروهای دفاعی اسرائيل روز پنجشنبه تمرینات عظیم نظامی در قبرس و مانور حملهٔ زمینی در اعماق قلمرو لبنان و جنگ بالقوه علیه گروه تروریستی تحت حمایت ایران، حزب الله را به پایان بردند.

تصویر: در تصویری  که ارتش روز ۲ ژوئن ۲۰۲۲ منتشر کرد، سربازان اسرائیلی در قبرس در تمرینات عظیم نظامی دیده می شوند. (Israel Defense Forces)
تصویر: در تصویری که ارتش روز ۲ ژوئن ۲۰۲۲ منتشر کرد، سربازان اسرائیلی در قبرس در تمرینات عظیم نظامی دیده می شوند. (Israel Defense Forces)

ارتش اسرائیل در قبرس نقل و انتقال هزاران سرباز از راه هوا و زمین جهت عملیات در قلمرو ناآشنا و ممانعت از شلیک راکت های دوربرد را تمرین می کند.

نیروهای دفاعی اسرائيل روز پنجشنبه تمرینات عظیم نظامی در قبرس و مانور حملهٔ زمینی در اعماق قلمرو لبنان و جنگ بالقوه علیه گروه تروریستی تحت حمایت ایران، حزب الله را به پایان بردند.

جزیرهٔ قبرس واقع در دریای مدیترانه به علت وجود رشته کوههایی در امتداد مسطح ساحلی، نظیر آنچه در لبنان هست، و نزدیکی آن به اسرائیل انتخاب شد. در این تمرینات چالش های دشوار گوناگون در حملهٔ زمینی، از جمله تأمین غذا و آب، و ذخیرهٔ مهمات، و نیز دشواریهای معمول از جمله عملیات در قلمرو ناآشنا بازسازی شد.

سرتیپ «اوفر وینتر»، فرمانده لشکر ۹۸‌ام چتربازان که تمرینات را هدایت می کرد، گفت «اولین چالشی که آماده کردیم، گرد آوردن نیروها بود».

وینتر گفت هزاران سرباز با قایق، هواپیما، و هلیکوپتر نقش نیروهای لبنانی را ایفا کردند. او با اشاره به پایگاه های تقلیدی دشمن و میادین پرتابگر راکت افزود «ما با انرژی بسیار زیاد به میدان آمدیم. سربازان را آرایش جنگی دادیم و شروع به عملیات علیه نواحی کلیدی، و حمله به آماج‌ های مهمی کردند که پیشتر تعیین کرده بودیم غلبه بر آن حائز اهمیت است.»

طبق گفتهٔ وینتر، سربازان حمله هایی به مسافت های بسیار دور از هم صورت دادند، «و توانایی عملکرد در وضعیت بی‌ ارتباطی با مرکز را تمرین کردند.» سربازان با این پیشفرض که امکان مخابرات را مقر فرماندهی ندارند و می بایست با ابزار ارتباطی ماهواره ای، تنها به ارتباط میان خود بسنده کنند، شبیخون می زدند.»

سربازان واحد ۹۸ام نیز به عملیات در کنار نیروهای ویژه در قلمرو ناآشنا، و نیز مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره پرداختند.

اما هدف نهایی این تمرینات مانور جلوگیری شلیک راکت به اسرائیل در میانهٔ زدوخوردهای اصلی از طریق حمله زمینی به لبنان بود. طبق اظهار مقامات نظامی، تنها راه دستیابی به این هدف از طریق «حضور چشمگیر» در همان نواحی که حمله از آنجا صورت می گیرد، و دور نگاه داشتن از مرزهای کشور است.

گروه تروریستی لبنانی تحت حمایت ایران از مدتها پیش بزرگترین تهدید علیه نیروهای دفاعی بود و گمان می رود نزدیک به ۱۵۰ هزار راکت و موشک در اختیار داشته باشد که برد آن به اکناف اسرائیل می رسد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-cyprus-idf-runs-drills-for-potential-war-with-hezbollah-lebanon-ground-assault/

اطلاعات بیشتر در مورد