تقدیر نتانیاهو از بریتانیا به خاطر ممنوعیت جنبش ضداسرائیلی بایکوت
جستجو
اختصاصی

تقدیر نتانیاهو از بریتانیا به خاطر ممنوعیت جنبش ضداسرائیلی بایکوت

نخست وزیر اسرائیل از دولت بریتانیا به خاطر اعلام ممنوعیت تحریم کنندگان محصولات اسرائیلی تقدیر کرد.

نخست وزیر بنیامین نتانیاهو با وزیر کابینه بریتانیا، ماتیو هانکوک - عکس از کوبی گیدوئن
نخست وزیر بنیامین نتانیاهو با وزیر کابینه بریتانیا، ماتیو هانکوک - عکس از کوبی گیدوئن

وزیر بریتانیایی به نخست وزیر اظهار داشت:‌ لندن از این رهنمود استقبال می کند زیرا «ما معتقدیم تبعیض کار درستی نیست و می بایست در مقابل آن ایستاد.»

نخست وزیر بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه از دولت بریتانیا به خاطر صدور راهنمای تازه ای که در آن ارگان هایی که از محل مالیات مردم تامین بودجه می شوند را از بایکوت محصولات اسرائيل منع کرده است، تقدیر کرد.

نتانیاهو در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در اورشلیم به همراه وزیر کابینه بریتانیا ماتیو هانکوک، اظهار داشت «مایلم از دولت بریتانیا برای خودداری از تبعیض علیه اسرائيل و اسرائیلی ها تقدیر کنم، و همچنین به خاطر پشتیبانی از تنها دموکراسی موجود در خاورمیانه تشکر نمایم».

نتانیاهو تلاش های جنبش بایکوت اسرائيل و تاریخچه دراز فعالیت های یهودی ستیز و نیز تبعیض های موجود در زمان حاضر علیه اسرائیل در جامعه جهانی را موازی هم دانست.

وی گفت «در دوران مدرن، یهودی ستیزی مدرن نه تنها به تک تک یهودیان حمله می کند، بلکه به آنها به طور جمعی نیز حمله می کند، و افتراهایی که در طول تاریخ به قوم یهود زده می شد اکنون به دولت یهود نسبت داده می شود».

هانکوک به نتانیاهو گفت که لندن از رهنمود تازه استقبال می کند به این خاطر که ما به تجارت آزاد و باز معتقدیم و باور داریم که تبعیض، شایسته نیست و می بایست در مقابل آن ایستاد».

روز چهارشنبه، دولت بریتانیا رسما این رهنمود، که شامل ارگان هایی که از مالیات مردم تامین بودجه می شوند، از جمله نهادهای دولتی، سرویس درمان دولتی، مقامات محلی می شود را اعلام نمود.

طبق بیانیه ای که روز چهارشنبه از سوی هانکوک صادر شد، «هر ارگان عمومی که از این مقررات تخطی کند مورد مجازات های سنگین قرار می گیرد».

بنا به این بیانیه «بایکوت هایی که در سطح شهر اعمال می شود، روابط سالم اجتماعی را زیر پا می گذارد، گفتگوهای فی مابین را مسموم و قطبی می کند، یکپارچگی را تضعیف و یهودی ستیزی را تقویت می کند. بایکوت هایی که در سطح شهر واجب الاجرا شده اند از ادغام اجتماعی جلوگیری می کنند و به صادرات بریتانیا نیز آسیب می رسانند و روابط بین المللی تخریب می کنند».

همزمان، این بیانیه بر تعهد بریتانیا به رهنمود اخیرا اتحادیه اروپا، و التزام دولت های عضو به برچسب زدن به محصولات کرانه باختری، تاکید نمود و اعلام کرد که به این رهنمود عمل می کند.

مقررات مربوط به برچسب زنی، که شامل بلندی های جولان و اورشلیم شرقی نیز می شود، به عدم رضایت اتحادیه اروپا از گسترش دائمی شهرک سازی در قلمروی که فلسطینیان برای کشور آینده خود در نظر دارند، اشاره می کند.

این اقدام، که اواخر سال گذشته اعلام شد، از سوی وزرای اسرائيل به شدت محکوم شد، و ایشان در بیانیه ای اظهار داشتند که برچسب زنی در راستای بایکوت است و گونه ای تازه از یهودی ستیزی تاریخی اروپا به شمار می آید.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله