اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

تظاهرات اعتراضی وارد بیست‌-و-ششمین هفته شد، شمار شرکت-کنندگان تظاهرات ضد-اصلاحات رو به افزایش است، چندین تن بازداشت شدند

مردم اسرائیل حین تظاهرات علیه طرح برنامه-ریزی شدهٔ دولت به اصلاح نظام قضایی،‌ نتانیا، ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. 
(Ziv Oren)
مردم اسرائیل حین تظاهرات علیه طرح برنامه-ریزی شدهٔ دولت به اصلاح نظام قضایی،‌ نتانیا، ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. (Ziv Oren)

در حالیکه دولت مراحل قانونگذاری را پیش می-راند، حدود ۱۵۰هزار نفر، بنا به تخمین برگزارکنندگان، در راهپیمایی اصلی تل آویو شرکت کردند؛ معترضان بزرگراه اصلی شهر را مسدود کردند، دو تن دستگیر شدند.

تصاویر


معترضان حین تظاهرات علیه طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی، خیابان کاپلان تل آویو، ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳.
(Gilad Furst)


تظاهرات کنندگان در راهپیمایی تل آویو با بانر و پرچم علیه طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی، ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳.
(Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)


تظاهرات کنندگان در راهپیمایی تل آویو با بانر و پرچم علیه طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی، ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳.
(Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)


مردم در تظاهرات علیه طرح برنامه-ریزی شدهٔ اصلاح نظام قضایی در تل آویو، ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳.
(Miriam Alster/Flash90)


تظاهرات کنندگان در راهپیمایی تل آویو با بانر و پرچم علیه طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی، ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳.
(Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)


معترضان در تظاهرات علیه طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی، ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، پس از مسدود کردن بزرگراه ایالون در تل آویو. (Miriam Alster/Flash90)

در بیست-و-ششمین هفته از تظاهرات سراسری در اسرائیل علیه تلاش دولت به تغییر بنیادین نظام قضایی، در حالیکه دولت ائتلافی طرح خود برای مهار نقش نظارتی نظام قضایی بر تصمیمیات دولتی را به پیش رانْد، هزاران تن در سراسر کشور دست به راهپیمایی زدند.

با توجه به فروپاشی مذاکرات میان ائتلاف و اپوزیسیون، و بالا گرفتن دوبارهٔ نزاع بر سر اصلاح نظام قضایی، پلیس انتظار مشارکت جمعیت چشمگیر در تظاهرات را داشت.

تظاهرات اصلی، طبق معمول، در خیابان کاپلان تل آویو برگزار شد، و بنا به تخمین کمپانی Crowd Solutions، همکار کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل، حدود ۱۳۰هزار نفر در این راهپیمایی شرکت داشته-اند. برگزارکنندگان این رقم را ۱۵۰هزار نفر اعلام کردند. برگزارکنندگان همچنین گفتند شمار جمعیت شرکت-کننده در سراسر ک شور حدود ۲۸۶ هزار نفر بوده است.

جمعیتی از معترضان منتظر شروع راهپیمایی نماندند و به بزرگراه ایالون که در نزدیکی مسیر تظاهرات است، ریختند و برای مدت کوتاهی تردد خط جنوبی در نزدیکی تقاطع ها-شالوم را بند آوردند. پلیس حین تخلیهٔ جاده، دو تن را بخاطر اختلاف در نظم عمومی دستگیر کرد.

پس از پایان تظاهرات، بار دیگر جمعیت معترضان بزرگراه فوق را مسدود کردند، و این بار خط شمالی را بند آوردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/turnout-rises-several-arrested-as-anti-overhaul-protests-enter-26th-week/

اطلاعات بیشتر در مورد