اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

تصویب قانون ابطال شهروندی تروریست-هایی که از تشکیلات خودگردان مقرری دریافت می-کنند

روز چهارشنبه کنست قانونی را تصویب کرد که طبق آن شهروندی تروریست-های اسرائیلی که مجرم شناخته شده و محکوم می-شوند، در صورت دریافت مقرری از تشکیلات خودگردان فلسطینیان و یا سازمان-های وابسته به آن، ابطال می-شود.

این قانون، که ورود آتی این اشخاص به کشور را نیز ممنوع می-سازد، شامل حمایت بیسابقهٔ ۹۴ تن از ۱۲۰ نمایندهٔ کنست شد؛ نمایندگان عرب کنست آن را «قانون عوام-پسند افراطی» خواندند.

روز چهارشنبه کنست قانونی را تصویب کرد که طبق آن شهروندی تروریست-های اسرائیلی که مجرم شناخته شده و محکوم می-شوند، در صورت دریافت مقرری از تشکیلات خودگردان فلسطینیان و یا سازمان-های وابسته به آن، ابطال می-شود.

این قانون، که اصلاحیهٔ قانون شهروندی ۱۹۵۲ است، شامل هر دو شهروندان اسرائیل و افراد مقیم دائم کشور می-شود که در پی محکومیت به جرم اقدام تروریستی، همدستی در ترور، آسیب به حاکمیت اسرائیل، تحریک به جنگ، و همدستی با دشمن در هنگام جنگ زندانی شده-اند، و به وزیر کشور اجازه می-دهد پس از بررسی پرونده در دادگاه، حق شهروندی و یا اقامت دائم ایشان را ابطال کند.

حتی اگر فردی دارای تابعیت دوم نباشد، اما اجازهٔ اقامت دائم در محلی خارج از اسرائیل داشته باشد، قانون فوق ابطال شهروندی او را ممکن می-سازد. اگر شهروندی فردی ابطال شد، از ورود دوبارهٔ او به اسرائیل ممانعت می-شود.

تشکیلات خودگردان به تروریست-های زندانی مقرری منظمی می-پردازد که گاه از آن با نام «دستمزد قتل» یاد می-شود، و این قانون شامل سازمان-هایی که مقرری مزبور را از جانب تشکیلات خودگردان بپردازند نیز می-شود.

شرط دریافت مقرری مالی مرتبط با تشکیلات خودگردان، باعث می-گردد قانون فوق شامل تروریست-های یهودی نشود.

قانون فوق با حمایت نادر طیف گستردهٔ کنست، در قرائت سوم خود با پشتیبانی ۹۴ نمایندهٔ کنست تصویب شد و ۱۰ نماینده رأی مخالف دادند. حامی اصلی این قانون «اوفیر کاتز»، نمایندهٔ کنست از حزب «لیکود» است، اما در میان امضاکنندگان، اعضای جناح راست و چپ میانه-رو اپوزیسیون نیز مشاهده می-شوند.

کاتز با هیجانی پرشور موفقیت قانون مزبور را در صحن کنست اعلام کرد و گفت «طلیعهٔ دورانی تازه است»، و «من می-دانم و از ته دل احساس می-کنم که مأموریت حقیقی ما به عنوان مقامات منتخب مردم، وضع چنین قوانینی است.»

کاتز گفت «من بی هیچ تردیدی می-گویم تروریستی که از تشکیلات خودگردان فلسطینیان پول دریافت کند باید از اینجا جمع کند برود غزه، یا هر جای دیگر. اینجا نماند. جای او اینجا نخواهد بود.»


تصویر: اوفیر کاتز نمایندهٔ کنست از حزب لیکود، در یکی از جلسات کمیته در کنست، ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Olivier Fitoussi/Flash90)

در میان موج کنونی ترور و دو مورد از آزادی زندانی-های امنیتی معروف و محبوب فلسطینیان، حامیان لایحه آن را از عوامل مؤثر بازدارندهٔ تروریسم بشمار آوردند. لایحه با وجود مخالفت قانونگذاران عرب، که شیوهٔ تنظیم آن را مقدمه-ای معرفی کرد که به «نژادپرستی» تروریست-های یهودی می-انجامد، تصویب شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/knesset-passes-law-to-strip-terrorists-who-receive-pa-stipends-of-israeli-citizenship/

اطلاعات بیشتر در مورد