تصاویر ماهواره ای، رژیم ایران را در حال ایجاد انبار تازه تسلیحاتی در سوریه نشان می دهند
جستجو

تصاویر ماهواره ای، رژیم ایران را در حال ایجاد انبار تازه تسلیحاتی در سوریه نشان می دهند

یک کمپانی خصوصی تحلیل تصاویر ماهواره ای اسرائیل، روز چهارشنبه گفت ایران در حال ایجاد انبار تازهٔ زیرزمینی تسلیحاتی در شرق سوریه، در پایگاهی نظامی تحت کنترل خود، در نزدیکی مرز عراق است.

در نقض ادعای مقام ارشد دفاعی اسرائیل مبنی بر عقب نشینی ایرانی ها، تصاویر تازه، تهران را در حال ایجاد تاسیسات زیرزمینی انباشت مهمات پیشرفته نشان می دهد.

یک کمپانی خصوصی تحلیل تصاویر ماهواره ای اسرائیل، روز چهارشنبه گفت ایران در حال ایجاد انبار تازهٔ زیرزمینی تسلیحاتی در شرق سوریه، در پایگاهی نظامی تحت کنترل خود، در نزدیکی مرز عراق است.

بنابه تصاویر ماهواره ای که «ایمج-ست اینترنشنال» منتشر کرده، یک دستگاه حفاری و یک بولدوزر در حال کار در پایگاه امام علی در ناحیه بوکمال سوریه، که گمان می رود در اختیار نیروهای ایرانی است، مشاهده شده است.

این کمپانی اطلاعاتی، با استناد به تصاویر پایگاه در ۱ آوریل و روز سه شنبه، اظهار داشت کار بر روی انبار زیرزمینی تسلیحات ظاهرا در ماه مارس شروع شده است.

«ایمج-سات» در ارزیابی خود اظهار داشت، «این تونل با آنچه برای استفاده به عنوان محل حفاظت و انبار کامیون ها و وسایل نقلیه، از جمله وسایل نقلیه حامل سامانه های تسلیحاتی موشک پیشرفته مناسب است، مطابقت دارد».


تصویر: تصاویری که «ایمج-سات اینترنشنال» روز ۱۳ مه ۲۰۲۰ منتشر کرد، ظاهرا ایجاد بنای زیرزمینی انبار تسلیحاتی در یک پایگاه نظامی در ناحیه بوکمال، که گمان می رود در کنترل ایران باشد، را نشان می‌دهد.
(ImageSat International)

این دومین تونل زیرزمینی از این نوع است که در این پایگاه که با مرز عراق چند کیلومتر فاصله دارد، ساخته شده است.

ایجاد اولین تونل، هنگامیکه اندکی پس از آغاز عملیات ساختمانی تاسیسات زیرزمینی، در ماه دسامبر از سوی «ایمج-سات» در ماه دسامبر افشا شد، و مورد حمله قرار گرفت، متوقف گردید. این تنها موردی نبود که ناحیه ای مظنون به استفاده ایران برای استقرار نظامی، از سوی «ایمج-سات» علنی شده و سپس هدف حمله های هوایی منتسب به اسرائیل قرار گرفته است.

بنظر می آید افشای اتهامات تازه ای که روز چهارشنبه مبنی بر استقرار ایران در سوریه منتشر شد، با ادعای مقام ارشد دفاعی اسرائیل در اوایل ماه جاری، که گفته بود تهران در پی حمله های هوایی منتسب به اسرائیل علیه نیروهای خویش در حال عقب نشینی است، در تناقض است.

ایمج-سات در ارزیابی خود گفت، «ایجاد تونل تازه مشخص می سازد که تهران علیرغم حمله های پی در پی مصمم است حضور نظامی خود را در ناحیه توسعه دهد».


‌تصویر: تصویری که ایمج-سات اینترنشنال در ۱۳ مه ۲۰۲۰ منتشر کرد، ظاهرا نشان از ایجاد انبار تسلیحاتی زیرزمینی در پایگاهی نظامی در شرق سوریه، ناحیه بوکمال نشان می دهد که ظن می رود تحت کنترل ایران باشد.
(ImageSat International)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله