اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

ترکیه حلقهٔ عملیاتی موساد علیه اشخاص موردنظر ایرانی را منهدم کرد

گزارش حاکی است که مقامات ترکیه ۱۱ نفر را به ظن جاسوسی علیه اشخاص مورد نظر ایرانی برای اسرائیل دستگیر کرده-اند.

تصویر: در عکسی که رسانه-های ترکیه از سلچوک کوچوککایا، متهم به سرکردگی واحد جاسوسی موساد در ترکیه در ۲۳ مه ۲۰۲۳ منتشر کرده-اند. (Twitter: used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر: در عکسی که رسانه-های ترکیه از سلچوک کوچوککایا، متهم به سرکردگی واحد جاسوسی موساد در ترکیه در ۲۳ مه ۲۰۲۳ منتشر کرده-اند. (Twitter: used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

در گزارش گفته شد ۱۱ تن دستگیر شدند و چندین تن در حال گریز-اند، و اسم و عکس سردستهٔ حلقهٔ مزبور منتشر شد؛ این دومین حلقهٔ جاسوسی اسرائیلی است که آنکارا مدعی است منهدم کرده است.

گزارش حاکی است که مقامات ترکیه ۱۱ نفر را به ظن جاسوسی علیه اشخاص مورد نظر ایرانی برای اسرائیل دستگیر کرده-اند.

بنا به گزارشی که روز سه-شنبه در روزنامهٔ «صباح»، که عموما از حامیان رجب طیب اردوغان، رهبر ترکیه محسوب می-شود، منتشر شد، مقامات مسؤول ۱۴ مظنون را شناسایی کرده-اند که ۱۱ تن از ایشان به اتهام عضویت در حلقهٔ عملیاتی ۲۳ نفری مذکور دستگیر شده-اند.

این روزنامه در گزارش خود نوشت سازمان ملی اطلاعات و امنیت ترکیه و دفتر دادستان عمومی ترکیه گمان دارد این ۱۵ نفر از شرکتی که در ایران فعالیت بازرگانی می-کند، برای جمع-آوری اطلاعات محرمانه برای سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل، موساد، استفاده کرده-اند.

مقامات مسؤول ترکیه بدنبال دو مظنون دیگر هستند [که شناسایی شده اما دستگیر نشده].

بنا به گزارش صباح که گفت دو تن از افراد مظنون شهروند ترکیه-اند، تحقیقات ۱۸ ماهه ابتدا با تمرکز بر ۲۳ تن آغاز شد.

در این گزارش به طرز بیسابقه-ای اسم فرد مظنونی که متهم به سرکردگی حلقه است، ذکر شده است: سلچوک کوچوککایا. در عکسی که گفته می-شود از کوچوککایا است، یک مرد میانسال با ریشی در-آمده دیده می-شود. صباح نوشت موساد کوچوککایا را از طریق یکی از اعضای جنبش «گولن»، شبکهٔ اپوزیسیونی که در لیست سیاه ترکیه از گروههای تروریستی قرار دارد، به جاسوسی گمارد.

در گزارش گفته شد کوچوککایا ظاهرا در اروپا با مأموران موساد ملاقات کرده و ایشان پیش از آنکه مسؤولیت ایجاد حلقه را به او بسپارند تا افراد مورد نظر را دنبال کرده و اطلاعات مربوط به «اعضای خانوادهٔ افراد هدف، مفاد مکالمات تلفنی، مشخصات شناسایی، حسابهای بانکی و اموال» ایشان را به موساد منتقل کند، پنج مأموریت آزمایشی به او داده-اند.


تصویر: عکسی که رسانه-های ترکیه از سلچوک کوچوککایا، متهم به سرکردگی یک حلقهٔ جاسوسی موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل در ۲۳ مه ۲۰۲۳ منتشر شد.
(Twitter: used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

در گزارش فوق، جریان این دستگیری در راستای فعالیت گستردهٔ ضد-جاسوسی، که نه فقط علیه اسرائيل، بلکه برای دفع فعالیت عاملان روسیه و ایران در خاک ترکیه نیز انجام می-شود، توصیف شد.

اسرائيل که به ندرت در رابطه با فعالیت موساد اظهارنظر علنی می-کند، هنوز در رابطه با این اتهامات اظهار نظر نکرده است. در گزارش صباح، به پروسهٔ حقوقی جاری در پروندهٔ ۱۱ مظنون بازداشتی اشارهٔ مشخصی نشد.

سال گذشته نیز ترکیه مدعی شد یک حلقهٔ موساد را درهم شکسته و ۱۵ تن را به جرم جاسوسی محاکمه می-کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/turkey-said-to-bust-mossad-ring-operating-against-iranian-targets/

اطلاعات بیشتر در مورد