تداوم فشارهای امنیتی ایران بر خانواده های اعدام شدگان اهل سنت
جستجو

تداوم فشارهای امنیتی ایران بر خانواده های اعدام شدگان اهل سنت

با گذشت دو ماه از اعدام های دسته جمعی زندانیان کُرد سنی مذهب زندان رجایی ‌شهر، فشارهای مقامات امنیتی جمهوری اسلامی همچنان بر خانواده های آنان ادامه دارد.

اعدام گروه زیادی از زندانیان سنی مذهب در زندان رجائی شهر
اعدام گروه زیادی از زندانیان سنی مذهب در زندان رجائی شهر

با گذشت دو ماه از اعدام های دسته جمعی زندانیان کُرد سنی مذهب زندان رجایی ‌شهر، فشارهای مقامات امنیتی جمهوری اسلامی همچنان بر خانواده های آنان ادامه دارد.

در حالی که دو ماه از اعدام زندانیان سنی مذهبِ کُردِ زندان رجایی شهر کرج می گذرد که بر اساس گزارش شاهدان عینی، در روز تدفین اعدام‌ شدگان، پیکر بی‌جان ۲۵ تن در حضور خانواده‌ های‌ آنها و با حضور انبوه نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده است، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنان دست از آزار و اِعمال فشار بر خانواده های این قربانیان برنداشته اند.

این در حالیست که زندانیان مذکور برخلاف قوانین و آداب مرسوم، محروم از ملاقات آخر با خانواده‌ های‌ خود بوده ‌اند و هیچکدام از آنها فرصتی نیافتند تا بر اساس آیین و مذهب خود، پیکر عزیزان‌ خود را دفن کنند.

به گزارش سحام، پس از آنکه کلیه‌ اموال این زندانیان توسط مسئولین زندان رجایی‌ شهر ضبط گردید و مقداری از اموال باقی ‌مانده در بندهای زندان نیز با اجازه‌ مسئولین و با گشودن درهای بند، توسط زندانیان عادی محبوس در بندهای دیگر غارت شد، خانواده زندانیان اعلام داشتند که “غیر از یادگاری ‌های عزیزانشان، اموال قیمتی آنان نیز هرگز باز پس داده نشد و پس از پیگیری‌ های مکرر، با اهانت و تهدید مسئولین زندان، از پیگیری مجدد منع شدند”.

همچنین خانواده‌ های این زندانیان عقیدتی پس از پیگیری محل دفن عزیزانشان در بهشت زهرای تهران، با این پاسخ از جانب مسئولین مواجه شدند که «جهت هرگونه پیگیری برای رسیدگی به مزار اعدام شدگان، می بایست از وزارت اطلاعات کسب اجازه نمایند و اگر قصد خرید طبقات دیگر قبرهای آنها را دارند، باید به این وزارتخانه مراجعه و نظر مساعد آنان را جلب کنند».

مسئولین مذکور همچنین در پاسخ به خانواده های این قربانیان اعلام داشته اند: «ما در این زمینه اختیاری نداریم و اختیار تام در مورد چگونگی تدفین و هر گونه مجوز و حتی نصب سنگ مزار نیز به عهده وزارت اطلاعات است».

شایان ذکر است که این نحوه‌ برخورد با خانواده‌ های اعدام شدگانی است که در دادگاه‌ هایی چند دقیقه‌ ای و بدون داشتن وکیل به مجازات مرگ محکوم شده و به دار آویخته شدند که در ادامه چنین جنایتی، مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، حتا نزدیکان آنان را نیز مورد آزار و تحت فشار قرار می دهد.

همچنین پس از اعتراضات پی در پی خانواده‌ ها به گمنام ماندن مزاراعدامیان مذکور و طی مراجعه به بهشت زهرا، تنها با سنگ مزاری که توسط مسئولین بر قبور نصب شده بود مواجه شدند که آنها را از “تزئین مزار” و “برگزاری یادواره” منع نموده و مجددا مجبور به سکوت و پذیرش خواست آنان شدند.

گفتنی ست که مقامات امنیتی و سیستم قضایی جمهوری اسلامی حتا از انتشار اسامی این اعدامیان عقیدتی ممانعت بعمل آورده اند که با کوشش خانواده های آنها و گروه های فعال حقوق بشری، هویتشان احراز گردیده و ﺍﺳﺎمی ۲۵ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﻋﺪﺍﻡ شده ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ بدین شرح عنوان شده است:” ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮی، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، امید محمودی، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، امیدپیوند، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، عمرعبداللهی، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ”.

گزارش پیش رو در خصوص تعدادی از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج که در تاریخ دوازدهم مرداد ماه سال جاری اعدام شدند، می باشد که نهادهای قضایی عمده این افراد را به عضویت در گروه اسلامگرای “توحید و جهاد” متهم کرده و مدعی هستند که این افراد و گروه مذکور در عملیات بمب گذاری، ترور و سرقت دست داشته اند. “ادعایی که بصورت مشخص عمده این زندانیان آن را رد کرده و محکومیت ها را به دلیل باورهای مذهبی خود عنوان کرده بودند”.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله