تبریکات نوروزی اعضای جامعه ایرانیان یهودی مقیم اسرائیل
جستجو

تبریکات نوروزی اعضای جامعه ایرانیان یهودی مقیم اسرائیل

سال نو دوباره زنده شدن طبیعت و سال خورشیدی 1395 را به همگان چه آنهایی که در خارج از کشور و چه هموطنانی که در داخل وطن هستند تبریک عرض میکنم.

سفره هفت سین نوروز 95، یاسمین شالوم متحده متولد گلپایگان و مقیم شهر مودیعین در اسرائیل
سفره هفت سین نوروز 95، یاسمین شالوم متحده متولد گلپایگان و مقیم شهر مودیعین در اسرائیل

هموطنان عزیزم،

سال نو دوباره زنده شدن طبیعت و سال خورشیدی 1395 را به همگان چه آنهایی که در خارج از کشور و چه هموطنانی که در داخل وطن هستند تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال صلح و آرامش باشد، برای جوانان رسیدن به اهداف و پیشترفت علم، موسیقی غنی و فرهنگ پر بار ایرانی. در سال 1989 از ایران عزیزم خارج شدم و هر روز بیاد وطن هستم به امید آنروز که مرزها محو شوند. این جشن امانت دیرینه به ما به امانت داده شده و باید به فرزندانمان یاد بدهیم و آنها هم به نسلهای آینده بسپارند. امیدوارم که همیشه خنده شادی لب داشته باشید و اگر اشکی هست اشک شوق و شادی باشد.
نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز.

یاسمین شالوم متحده
شهر مودیعین، اسرائیل

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله