تایمز اسرائیل، نوروز و حلول بهار را شادباش می گوید
جستجو
اختصاصی

تایمز اسرائیل، نوروز و حلول بهار را شادباش می گوید

فرا رسیدن نوروز و بهار را به شما کاربران عزیز و تمامی فارسی زبانان سراسر جهان، تبریک و شادباش عرض می کنیم.

ملل ایران و اسرائیل، دوستانی تاریخی با احترامات متقابل فرهنگی بوده اند و این مهم، فارغ از حکومت ها و دولت ها و رخدادها در ازمنه تاریخ ادامه داشته و خواهد داشت.

بدون شک روزی خواهد رسید که صلح و دوستی و محبت و روابط حسنه، مجددا بین دو ملت کهن ایران و اسرائیل برقرار خواهد شد.

تحریریۀ تایمز اسرائیل، فرا رسیدن نوروز و بهار را به شما کاربران عزیز و تمامی فارسی زبانان سراسر جهان، تبریک و شادباش عرض می کند و سالی شاد و سلامت و همراه با نوید آزادی و دموکراسی برای شما و منطقه آرزو داریم.

تحریریه تایمز اسرائیل

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله