بی اعتنایی اسرائیل به ورود جت های جنگنده مصری به آسمان کشور
جستجو
اختصاصی

بی اعتنایی اسرائیل به ورود جت های جنگنده مصری به آسمان کشور

جت های نظامی مصر حین حمله هوایی به هواداران دولت اسلامی (داعش) در صحرای سینا در چندین مورد وارد منطقه هوایی اسرائیل شده اند.

جت جنگنده اف ۱۶ نیروی هوایی مصر
جت جنگنده اف ۱۶ نیروی هوایی مصر

از جنگ های ۱۹۷۳ به این سو، هواپیماها طی چند پرواز علیه دولت اسلامی، مرز هوایی اسرائیل را در فاصله ای کوتاه نقض می کنند؛ اما مقامات اسرائیلی می گویند این نقض «ناچیز» بوده است.

در ماه های اخیر جت های نظامی مصر حین حمله هوایی به هواداران دولت اسلامی (داعش) در صحرای سینا در چندین مورد وارد منطقه هوایی اسرائیل شده اند.

طبق گزارش یدیعوت آحارونت این اولین بار پس از جنگ های یوم کیپور ۱۹۷۳ است که جت های جنگنده مصری روی آسمان اسرائيل دیده می شوند.

ماه گذشته، زمانی که دو جت اف ۱۶ ترکیه یک هواپیمای روسی را سرنگون کردند زیرا به گفته آنکارا این هواپیما به مرز هوایی ترکیه تجاوز کرده، احتمال این گونه اشتباهات محاسباتی در شرایط فوق را خاطرنشان کرد. سرنگونی هواپیمای روسی مورد تشنج های دوجانبه شد.

در ماه های اخیر مصر به فعالیت شدید علیه دولت اسلامی در صحرای سینا مشغول بوده است؛ جهادیست های اسلامی در این منطقه با شدت بیش از پیش دست به حمله علیه نظامیان و مردم عادی زده اند.

شورش گروه دولت اسلامی از ناآرامی های مردمی ۲۰۱۱ در مخالفت با دیکتاتوری درازمدت حسنی مبارک، تا کنون شدت یافته است. پس از آن که ارتش جانشین وی، محمد مرسی را سرنگون کرد، حمله ها شدت یافته است. استان سینای دولت اسلامی چندین حمله علیه سربازان مصری صورت داده است. در ماه اکتبر این گروه اعلام کرد که بمبی را به هواپیمای روسی که از روی صحرا عبور می کرده، وارد و سپس منفجر کرده است. در این حادثه ۲۲۴ نفر کشته شدند.

با توجه به تهدیدهای دولت اسلامی، اسرائيل به مصر اجازه داده است که با زیرپا گذاشتن توافق دوجانبه ۱۹۷۹ میان مصر و اسرائيل که تاکید بر غیرنظامی ماندن صحرای سینا می نمود، شمار زیادی از ارتش خود را منطقه فعال کند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله