اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۳

جستجو

بیوهٔ افسری که در تل آویو کشته شد: «همیشه می-دانست اولین کسی است که با مهاجم مواجه خواهد شد»

تصویر: خن امیر، ۴۲ ساله، پلیس گشت شهرداری که در حملهٔ تروریستی عضو جهاد اسلامی فلسطینیان در ۵ اوت ۲۰۲۳ در تل آویو کشته شد.‌ (Courtesy)
تصویر: خن امیر، ۴۲ ساله، پلیس گشت شهرداری که در حملهٔ تروریستی عضو جهاد اسلامی فلسطینیان در ۵ اوت ۲۰۲۳ در تل آویو کشته شد.‌ (Courtesy)

خانوادهٔ خن امیر می-گویند همیشه اولین کسی بود که به کمک برمی-خاست: «قهرمان بود، آماده بود زندگی-اش را برای محافظت از افسران همقطارش و تک تک مردم توی خیابان فدا کند».

بیوهٔ خن امیر، افسر گشت امنیتی شهرداری که در حملهٔ تروریستی در تل آویو کشته شد، روز یکشنبه در رثای همسر خود سخن گفت و افزود تعجب نمی-کند که او بوده که جلو مهاجم در آمده است.

وریدا آسایاگ امیر، روزی پس از کشته شدن همسرش، در مقابل منزل مسکونی خانواده در بات یام به خبرنگاران گفت «خن فوق بی-نظیرترین آدم روی زمین است. شوهری بی-نظیر است. برای سه دخترش، پدری بی-نظیر است.»

افزود، «همیشه می-دانستم او اولین نفر خواهد بود [که با مهاجم گلاویز شود]». در تمام حمله-های تروریستی پیشین، همیشه اولین کسی بود که به کمک می-شتافت. یک گنجه پر از گواهی-های تقدیر دارد. جان خیلی-ها را نجات داد. جان مردم را نجات داد.»

آیدا، خواهر امیر گفت «او یک قهرمان بود. آماده بود جانش را برای محافظت از افسران همقطارش و تک تک مردم توی خیابان فدا کند و هیچ فرقی میان این یا آن آدم قائل. نبود.»

دو روز بود که تلاش می-کند برنامه-ای تنظیم کند و بیاید دیدن ما. دیروز به کیبوتص آمد و مقداری هدیه آورد. در حقیقت با ما وداع کرد. زیباترین ساعاتی بود که با هم گذراندیم.»

آیدا گفت «می-دانیم که چندین گلوله به او شلیک شد. می-دانیم او و افسر همراهش دست به عمل زدند. هر دو متوجه شدند مشکلی در کار است و به آن سمت رفتند. او به شدت زخمی شده بود و کاری نمی-شد کرد. جراحاتش مهلک بودند.»


تصویر:‌ ورید آسایاگ امیر حین گفتگو با مطبوعات در بات یام، ۶ اوت ۲۰۲۳.
(Twitter screenshot used in accordance with article 27a of the Copyright Law)

سپس گفت «حتی در تهاجمات قبلی با یگان خود حاضر بود.»‌ «همیشه اولین کسی بود که به کمک فرد مجروح می-شنافت.»

خن امیر ۴۲ ساله، غروب شنبه در حملهٔ تروریستی در یک راستهٔ پرازدحام تل آویو کشته شد. مهاجم، کامل ابوبکر ۲۲ ساله، از ساکنان رومّانا، شهری نزدیک جنین، هدف گلولهٔ افسر همراه امیر قرار گرفت و اندکی بعد در بیمارستان درگذشت.

کبی شبتای کمیسر پلیس گفت دو افسر گشت شهرداری تل آویو فرد مظنونی را دیدند که تقاطع خیابان-های مونتفیور و بنیامین نخالات، ناحیه-ای که دهها رستوران و کافه و بار دارد و غروب-های شنبه مملو از جمعیت است، قدم می-زند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/he-was-always-the-first-to-help-family-eulogizes-patrolman-killed-in-terror-attack/

اطلاعات بیشتر در مورد