اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

بیست‌-و-دومین هفتهٔ تظاهرات ضداصلاحات با افزایش جمعیت معترضان و خشم علیه پلیس همراه بود

به تخمین رسانه-های گوناگون عبری، مابین ۹۵۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰ جمعیت در راهپیمایی اصلی در خیابان کاپلان تل آویو، و هزاران نفر در حدود ۱۵۰ نقطهٔ دیگر کشور در تظاهرات شرکت کرده و بیست-و-دومین هفته از تظاهرات پیگیر علیه طرح دولت که اکنون به وقفه افتاده را آغاز کرده-اند. هفتهٔ گذشته حدود ۸۰۰۰۰ نفر در تظاهرات تل آویو شرکت داشتند.

مردم اسرائیل در تظاهرات اعتراضی علیه برنامهٔ دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیربرای اصلاح نظام قضایی، تل آویو، ۳ ژوئن ۲۰۲۳. (AP Photo/Ariel Schalit)
مردم اسرائیل در تظاهرات اعتراضی علیه برنامهٔ دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیربرای اصلاح نظام قضایی، تل آویو، ۳ ژوئن ۲۰۲۳. (AP Photo/Ariel Schalit)

با حضور دست کم ۹۵۰۰۰ نفر در راهپیمایی، صدها تن بزرگراه اصلی تل آویو را بندآوردند؛ هزاران تن در دیگر جاها تظاهرات کردند؛ بن گاویر در سرکوب روز جمعه از پلیس حمایت کرد، معترضان در پاسخ گفتند «ما نمی‌-ترسیم».


مردم اسرائیل در تظاهرات اعتراضی علیه برنامهٔ دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای اصلاح نظام قضایی، تل آویو، ۳ ژوئن ۲۰۲۳. (AP Photo/Ariel Schalit)


مردم در تظاهرات علیه طرح اصلاح نظام قضایی، تل آویو، ۳ ژوئن ۲۰۲۳. (Avshalom Sassoni/Flash90)


مردم اسرائیل درتظاهرات علیه طرح اصلاح نظام قضایی در تقاطع نهالال، ۳ ژوئن ۲۰۲۳.
(AnatHermony/Flash90) مردم اسرائيل در ۳ ژوئن ۲۰۲۳ در تل آویو در تظاهرات علیه برنامهٔ اصلاح نظام قضایی شرکت جستند.
(AvshalomSassoni/Flash90)

غروب شنبه، تظاهرات هفتگی علیه برنامهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی با جمعیت بیشتری نسبت به هفتهٔ پیش برگزار شد. مردم که از اقدام پلیس به سرکوب تظاهرات جمعه-شب در نزدیکی اقامتگاه خصوصی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در سیسارئا، و از حرکت سیمخا راثمن، از معمارانطرح اصلاح نظام قضایی، که در سفر خود به ایالات متحده بلندگوی یکی از معترضان که او را دنبال می‌-کرده را از دست او گرفته بود، با شور بیشتری به تظاهرات پیوستند.

به تخمین رسانه-های گوناگون عبری، مابین ۹۵۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰ جمعیت در راهپیمایی اصلی در خیابان کاپلان تل آویو، و هزاران نفر در حدود ۱۵۰ نقطهٔ دیگر کشور در تظاهرات شرکت کرده و بیست-و-دومین هفته از تظاهرات پیگیر علیه طرح دولت که اکنون به وقفه افتاده را آغاز کرده-اند. هفتهٔ گذشته حدود ۸۰۰۰۰ نفر در تظاهرات تل آویو شرکت داشتند.

بسیاری از تظاهرات-کنندگان، از جمله در تل آویو، راهپیمایی را به احترام سه اسرائیلی که صبح همانروز در تیراندازی و درگیری مرزی با یک پلیس مصری که خود نیزسپس به ضرب گلوله از میان رفت، کشته شدند، با سکوت آغاز کردند. برنامه-های هنری تلآویو بدنبال این حادثه که سرتیتر اخبار غروب شنبه شد، لغو شدند.

در راهپیمایی اصلی که در خیابان کاپلان برگزار شد، معترضان پلاکارد بزرگی در دست داشتند که روی آن، با اشاره به این که شش ماه است واشنگتن بعلت فشار وی برای ایجاد دگرگونی در قوهٔ قضائیه، از دعوت رسمی صدراعظم شانه خالی کرده، نوشته بود «ایالات متحده بی-بی را بایکوت کرده و ایران به سمت بمب [هسته-ای] می-دود»

پس از پایان سخنرانی-ها طبق برنامهٔ از پیش تعیین-شده، صدها نفر به سمت بزرگراه ایالون رفتند و برای مدت کوتاهی بزرگراه اصلی شهر را از دو سمت بند آوردند، و برخیکف بزرگراه مشعل افروختند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/on-22nd-week-anti-overhaul-protests-enjoy-bump-in-turnout-amid-anger-at-police/

اطلاعات بیشتر در مورد