بولتون در دیدار با ریولین گفت «زمانه ای است دشوار برای اسرائیل، ایالات متحده»
جستجو

بولتون در دیدار با ریولین گفت «زمانه ای است دشوار برای اسرائیل، ایالات متحده»

جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده با روئن ریولین رئیس جمهور اسرائیل در اقامتگاه رسمی وی در اورشلیم دیدار کرد و در خصوص شماری از موضوعات امنیتی منطقه گفتگو کردند.

جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده با روئن ریولین رئیس جمهور اسرائیل
جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده با روئن ریولین رئیس جمهور اسرائیل

جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده با روئن ریولین رئیس جمهور اسرائیل در اقامتگاه رسمی وی در اورشلیم دیدار کرد و در خصوص شماری از موضوعات امنیتی منطقه گفتگو کردند.

ریولین در گفتگو با خبرنگاران، با تحسین بولتون گفت «او یک دوست خوب واقعی دولت و مردم اسرائیل است.»

ریولین در خصوص این دیدار گفت «در باره همه موضوعاتی که مبنای نگرانی های شدید ما است، گفتگو کردیم، چه درباره حماس در غزه و یا وضعیت سوریه، وضعیت حزب الله و نیروهای ایرا و توانایی های هسته ای ایران».

بولتون نیز از جانب خود چنین اظهار داشت که «این زمانه ای است بسیار دشوار، هم برای اسرائیل و هم برای ایالات متحده».

وی گفت «فکر می کنم تنها همین تاکید بر دوستی نزدیک و اتحاد میان دو دولت و مردم اسرائیل و ایالات متحده از اهمیت بسیار برخوردار است».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله