به سوی تغییر معادله قدیمی صلح اسرائیل و اعراب
جستجو

به سوی تغییر معادله قدیمی صلح اسرائیل و اعراب

حتی بدون پیشرفت در مسیر صلح با فلسطینیان، اسرائيل قادر است – تا حدودی – روابطی با کشورهای عربی ایجاد کند.

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، با سلطان قابوس بن سعید، سلطان عمان، از کشورهای خلیج، ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸. (Courtesy)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، با سلطان قابوس بن سعید، سلطان عمان، از کشورهای خلیج، ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸. (Courtesy)

حتی بدون پیشرفت در مسیر صلح با فلسطینیان، اسرائيل قادر است – تا حدودی – روابطی با کشورهای عربی ایجاد کند.

از اولین روزهای مناقشات اعراب و اسرائیل، روابط میان اسرائيل و جهان عرب ارتباط تنگاتنگ با روابط میان اسرائیل و فلسطینیان داشته است. با گذشت سال ها، معادله ای استراتژیک میان اسرائیل و جهان عرب پدید آمد در این مفهوم که بدون مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینیان در راستای توافقی سیاسی، هیچ گونه پیشرفتی در مسیر عادی سازی روابط میان دو جانب ممکن نخواهد بود. عنصر دیگر این فرمول، تهدیدی بود بر این مبنا که هر بحران جدی میان اسرائيل و فلسطینی ها خود بخود روابط اسرائيل با کشورهای عربی را به مخاطره انداخته و حتی به وخامت جدی وضعیت میان دو جانب منجر می شود.

آن معادله استراتژیک در اواخر دهه هفتاد، پس از آن مصر با پی گرفتن قرارداد صلح با اسرائيل – بدون مذاکرات مستقیم اسرائیل و فلسطینیان – منافع ملی خود را در اولویت قرار داد، شروع به رنگ باختن کردد. در سال های اخیر این رویه در رفتار اعراب شدت گرفته و گسترده شده است. حرکت پیشگام انور سادات رئیس جمهور مصر تبدیل به سیاست رسمی و غیررسمی گروه بزرگی از رهبران عرب شد.

ریشه های این تغییر چشمگیر را می توان در تحولات مشخص استراتژیک یافت که در دهه گذشته در خاورمیانه جریان یافته است: تهدید روزافزون ایران در منطقه از سوی جهان اعراب سنی مذهب، خطر اصلی محسوب می شود، تا به آنجا که اسرائیل را متحد استراتژیک بالقوه به شمار می آورند؛ چالش اسلامی از درون کشورهای عربی که آنها را واداشت به مشکل درونی کشور بپردازند و از اسرائیل برای دفاع از خود کمک بخواهند؛ خیزش تازه رهبران جوان عرب که تعهد کمتری به مساله فلسطین احساس می کنند؛ سرخوردگی فزاینده اعراب از مواضع و سیاست های فلسطینیان و رهبران ایشان؛ و سیاست خاورمیانه رئیس جمهور ترامپ که بر پایه تقویت روابط میان اسرائیل و جهان اعراب سنی مذهب تنظیم شده است.

تغییر در روابط میان اسرائیل و جهان عرب در زمینه های گوناگون به چشم می آید: سفرهای رسمی مقامات ارشد اسرائیلی به کشورهای عربی (مانند سفر نتانیاهو نخست وزیر به عمان در نوامبر ۲۰۱۸)، ملاقات های رسمی میان مقامات عالیرتبه؛ همکاری های رو به رشد میان رهبران تجاری و کمپانی های اسرائیلی و عرب.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/toward-a-change-in-the-old-israeli-arab-peace-equation/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله