اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

به دنبال نگرانی‌ از «حباب فناوری» بیش از ۵۰۰ تن از کارکنان صنایع فناوری پیشرفتهٔ اسرائیل در یکروز اخراج شدند

بنا به گزارش رسانه های عبری، بیش از ۵۰۰ تن از کارکنان صنایع فناوری پیشرفته روز یکشنبه از کار بیکار شدند. در ماههای اخیر موفق ترین بخش صنایع کشور هزاران تن از کارکنان خودو را از دست داده است.

تصویر تزئینی: نمایی از بناهای محل شرکت های فناوری پیشرفته در هرتصلیه پیتواخ، اسرائیل، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵. 
(Nati Shohat/Flash 90)
تصویر تزئینی: نمایی از بناهای محل شرکت های فناوری پیشرفته در هرتصلیه پیتواخ، اسرائیل، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵. (Nati Shohat/Flash 90)

کمپانی AID Genomics مرکز پژوهش و توسعهٔ خود را به خارج از کشور منتقل کرد و ۴۰۰ کارگر بیکار شدند؛ آسوریون مرکز توسعهٔ خود در کشور یهود را تعطیل کرد؛ در ماههای گذشته هزاران تن شغل خود را از دست داده اند.

بنا به گزارش رسانه های عبری، بیش از ۵۰۰ تن از کارکنان صنایع فناوری پیشرفته روز یکشنبه از کار بیکار شدند. در ماههای اخیر موفق ترین بخش صنایع کشور هزاران تن از کارکنان خودو را از دست داده است.

AID Genomics، کمپانی سنگاپوری فناوری درمانی، با انتقال مراکز پژوهش و توسعهٔ کمپانی خود به خارج از اسرائيل، و لغو سرمایه گذاریهای برنامه ریزی شده در کشور، کاهش چشمگیر فعالیت خود را در اسرائیل اعلام کرد.

طبق گزارش، این اقدام به بیکاری ۴۰۰ کارگر که بخش اعظم نیروی کار کمپانی در اسرائیل را تشکیل می دهد، انجامید.

در گزارش گفته شد پیش از آن نیز کمپانی آمریکایی بیمهٔ آسوریون اعلام کرد به دنبال تجدید ساختار کمپانی، مرکز توسعهٔ خود در اسرائیل را تعطیل می کند که در نتیجه ۱۲۰ تن از کارکنان اخراج شدند.

علاوه بر این، ۴۰ تن دیگر از کارگران نیز در پایان سال جاری از کار بیکار خواهند شد.

آسوریون در ۲۰۱۳ استارت آپ اسرائیلی سولوتو خریداری کرد. این کمپانی نوپا پیش از آن متعلق به نفتالی بنت بود که سپس وارد عرصهٔ سیاست شد و به نخست وزیری رسید و از ژوئن ۲۰۲۱ تا ماه گذشته در مقام صدارت خدمت کرد.


تصویر: آیژاک هاویو، دانشمند ارشد AID Genomics با یکی از همکاران خود. (courtesy of AID Genomics)

یکی از کارکنان سولوتو در گفتگو با رادیو اسرائیل، شبکهٔ رادیو و تلویزیون «کان» گفت همه چیز به خوبی پیش می رفته و کمپانی تا همین یکهفته پیش نیز کارکنان جدید استخدام می کرده است.

او گفت «واقعا عجیب بود. خیلی غافلگیر شدیم. به سادگی، یک تصمیم گیری آمریکایی بود، چون کار کمپانی داشت با موفقیت پیش می رفت. حتی مدیریت ارشد [سولوتو] هم غافلگیر شد.»

https://www.timesofisrael.com/over-500-israeli-high-tech-employees-fired-in-one-day-amid-bubble-fears/

اطلاعات بیشتر در مورد