اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۹

جستجو

به دنبال راهپیمایی-هایی که بر سر معضل گروگانهای زن برگزار شد، معترضان و پلیس درگیر شدند

تصویر: پلیس در ۹ مارس ۲۰۲۴ با معترضانی که بزرگراه ایالون تل آویو را مسدود کردند با ماشین آبپاش برخورد کرد. (Adar Eyal/Israeli Pro-Democracy Protest Movement)
تصویر: پلیس در ۹ مارس ۲۰۲۴ با معترضانی که بزرگراه ایالون تل آویو را مسدود کردند با ماشین آبپاش برخورد کرد. (Adar Eyal/Israeli Pro-Democracy Protest Movement)

دو راهپیمایی اعتراضی در تل آویو، هر دو با تکیه به موضوع «روز زن» با فاصلهٔ یک محله از هم برگزار شد؛‌ راهپیمایی در حمایت از گروگانها با آرامش به پایان رسید، اما معترضان ضد-دولت پیش از ترک محل با پلیس درگیر شدند.

شنبه-شب، معترضان ضد-دولتی در تل آویو حصار پلیس را شکستند و با شعارهایی در رابطه با ضرورت انتخابات فوری، شریانهای اصلی ترافیک را بند آوردند و پلیس برای مهار ایشان ناچار به استفاده از زور شد.

این درگیری در پایان دو راهپیمایی جداگانه واقع شد که در هر یک هزاران نفر شرکت کرده و در فاصلهٔ یک محله از یکدیگر، در نزدیکی مقر کیریای نیروهای دفاعی در تل آویو برگزار شدند. تظاهرات ضد-دولتی در خیابان کاپلان، محل اصلی تظاهرات سال گذشته علیه طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی برگزار شد. راهپیمایی دیگر به بازگرداندن گروگانهایی که در ۷ اکتبر ربوده شده و به غزه منتقل شدند تمرکز داشت و مانند ۲۲ هفتهٔ گذشته در مقابل موزهٔ هنر تل آویو برگزار شد. این محل اکنون به میدان گروگانها معروف است.

در چند ماه گذشته، جنگ و فاجعهٔ تهاجم حماس شکافهای سیاسی که عدهٔ بسیاری در ۲۰۲۳ می-ترسیدند منجر به دو پاره شدن جامعهٔ اسرائیل شود را به حاشیه راند. اصلاحات قضایی دولت در آن سال موجب تظاهرات طوفانی در سراسر کشور شد. در عرض چند هفته پس از ۷ اکتبر، اما، آن شکافها از نو مطرح شد و به راهپیمایی-های سیاسی شنبه-شب انجامید.

در پایان راهپیمایی ضد-دولتی، صدها تن از معترضان در خیابان بگین حصار پلیس را شکستند و با مشعل و پرچم اسرائیل، به سمت شمال رفتند، جاده را مسدود کردند، و سوت کشیدند و شیپور زدند و خواهان انتخابات فوری شدند.

دهها تن از معترضان نیز پیش از آنکه با به زور ماشینهای آبپاش پلیس پراکنده شوند، بزرگراه ایالون در همان نزدیکی را مسدود کردند. چندین تن از تظاهرات کنندگان نیز بازداشت شدند، از جمله یکنفر که ظن می-رفت مشعلی را به سمت پلیس هل داده است.

در راهپیمایی ضد-دولتی، پیش از مسدود-کردن جاده و درگیری با پلیس، صفی از شرکت-کنندگان با تکیه به روز جهانی زن، که مصادف با جمعه بود، تمرکز را به موضوع زنان دادند.


تصویر: پلیس، در ۹ مارس ۲۰۲۴ معترضانی که بزرگراه ایالون تل آویو را مسدود کردند را به آب بست.
(Adar Eyal/Israeli Pro-Democracy Protest Movement)

گال الکلالی، از نیروهای ویژهٔ ذخیره که در ۲۰۱۸ اولین زنی بود که از دورهٔ آموزش عالی تجسس و نجات نیروی دفاعی فارغ التحصیل شد، در سخنرانی خود گفت «کشورهایی که در رویکرد به زنان کوتاهی می-کنند، از پا می-افتند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/protesters-police-clash-following-rallies-focused-on-plight-of-female-hostages/

اطلاعات بیشتر در مورد