به خاطر اهانت به اوباما، رئیس آیپک علیه ترامپ و برخی نمایندگان شورید
جستجو
اختصاصی

به خاطر اهانت به اوباما، رئیس آیپک علیه ترامپ و برخی نمایندگان شورید

لیلیان پینکوس، در پی تشویق حاضران، حین حمله نامزد جمهوریخواه به ریاست جمهوری، توبیخیه عمومی صادر کرد.

نامزد ریاست جمهوری جمهوریخواه دانلد ترامپ، ۲۱ مارچ در کنفرانس سیاست ۲۰۱۶ آیپک در وریزون سنتر واشنگتن، سخنرانی می کند
نامزد ریاست جمهوری جمهوریخواه دانلد ترامپ، ۲۱ مارچ در کنفرانس سیاست ۲۰۱۶ آیپک در وریزون سنتر واشنگتن، سخنرانی می کند

لیلیان پینکوس، در پی هورای حاضران، حین حمله نامزد جمهوریخواه به ریاست جمهوری، توبیخیه عمومی صادر کرد.

واشنگتن – یک روز پس از آن که نامزد پیشتاز ریاست جمهوری جمهوریخواه، دانلد ترامپ، سخنرانی خود در کنفرانس سالانه سیاست در کمیته امور عمومی آمریکایی اسرائيلی ایراد کرد، و با کف زدن های شدید حاضران روبرو شد، بدنه رهبری لابی حامی اسرائيل به صحنه رفت تا نمایندگان را به خاطر حمایت از آنچه «حمله به شخص» ریاست جمهوری ایالات متحده باراک اوباما نامید، توبیخ کند.

جمع رهبران متخصص و عادی آیپک در مقابل نمایندگان منتقد اوباما ردیف ایستادند و پرزیدنت آیپک لیلیان پینکوس بیانیه از پیش تنظیم شده ای را قرائت کرد که در آن به رفتار نمایندگان در مقابل انتقادات ترامپ به اوباما به شدت اعتراض کرد.

پینکوس، با تاکید بر این که به نمایندگی از سوی رهبری آیپک، کارکنان متخصص، و شورای دبیران آیپک سخن می گوید، خطاب به نمایندگان گفت «شب گذشته حادثه ای روی داد که می تواند میان ما شکاف ایجاد کند، ما را دچار انشعاب کند»، و با صدایی که از شدت تأثر می لرزید ادامه داد، «ما با اتفاق نظر، اعلام می کنیم که اجازه حمله به شخص نمی دهیم و شیوه های آنان که روی صحنه ای که ما در اختیار قرار داده ایم، علیه ریاست جمهوری ایالات متحده بسیج شده اند را اهانتی بزرگ به خود به شمار می آریم».

در حالی که رهبران آیپک به نشانه حمایت روی صحنه به صف ایستاده بودند، در پاسخ به سخنان پینکوس، حاضران به پا خاستند و کف زدند.

دوشنبه شب، بسیاری از ۱۸۰۰۰ نماینده، هنگامی که ترامپ ضمن سخنرانی خود گفت «پرزیدنت اوباما در آخرین دوره خود – هورا!» با حرارت زیاد کف زدند.

وی در ادامه گفت «او شاید بدترین اتفاقی باشد که برای اسرائیل افتاد».

پینکوس تاکید نمود که «چنین عباراتی، پیامی نیست که منعکس کننده مواضع آیپک باشد – و یا مناسب موازین و معیارهای آن باشد.

پینکوس که در اوایل هفته گذشته به ریاست آیپک انتخا شده است، گفت «اگر چه ممکن است دارای اختلافات نظر باشیم، اما برای ریاست جمهوری ایالات متحده و رئیس جمهورمان، باراک اوباما احترامی عمیق قائلیم».

پینکوس با صدایی که همچنان می لرزید ادامه داد «در خانواده آیپک کسانی حضور دارند که از رویداد دیشب عمیقا آزرده شده اند. و به همین خاطر، ما نیز عمیقا آزرده ایم. تاسف ما از این است که شمار زیادی از حاضران برای عباراتی کف زدند که ما نه با آن موافقت داریم و نه قادریم از آن چشم پوشی کنیم».

«بگذارید کنفرانس را با این آگاهی به پایان ببریم که وقتی بنابر این است که «با هم جمع شویم» بدانیم که همچنان می بایست بسیاری چیزها از هم بیاموزیم و بسیاری کارها با کمک هم به انجام برسانیم، زیرا، استحکام پایه های جنبش حامی اسرائيل در آمریکا، ضرورتی اساسی است و اتحاد ما مایه قدرت ماست. اجازه بدهید لحظه ای درنگ کنیم و با یکدیگر پیمان ببندیم که در این دوره افتراق آور و پر تشنج سیاسی، به آنانی که از چپ و یا از راست، مایل به افتراق در جنبش ما هستند، اجازه عمل نمی دهیم».

رویداد ناخوشایند نشست دوشنبه برای پینکوس نه تنها مایه شرمساری بود بلکه با پیام اولیه وی هنگامی که به ریاست انتخاب شد نیز مغایرت داشت. یک هفته پیش از آن که به ریاست آیپک انتخاب شود، وی که از ساکنان دالاس است، به روزنامه یهودیان تکزاس گفت که به باور وی، آیپک می بایست «به شمار اعضای آیپک بیفزاید، و ما می بایست افراد فعال در سیاست های حامی اسرائيل بیشتر جذب کنیم».
در این مصاحبه، وی هشدار داد که «محیط سیاسی امروز ما شاید بیش از پیش هر زمان دیگری که به یاد داریم، قطبی، و منشعب باشد».

«در چنین محیطی، فعالیت در فضای دوحزبی، چالش دشواری است.».

آیپک، با دعوت از کاراکتری جنجال برانگیز نظیر ترامپ مورد انتقادهای شدید قرار گرفت اما رهبری این سازمان ابراز داشت که به احترام اصول تساوی، تمام نامزدهای دعوتنامه دریافت خواهند کرد.

در حالی که برخی از نمایندگان حاضر، هنگام خروج از نشست عمومی، به سخنرانی غول معاملات ملی معترض بودند، دیگران در سالن برای پیام پر مشت و لگد وی علیه دولت – و رقیب انتخاباتی دموکرات اش هیلاری کلینتون – و قرارداد هسته ای با ایران و موضع ایشان در روابط اسرائیلی ها و فلسطینی ها، هورا کشیدند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله