اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

بهرهٔ مالکانه گاز طبیعی با جهش ۲۳ درصدی، در نیمهٔ اول سال ۱ بیلیون شکیل سود آورد

تصویر: تصویری از ناو موشک-انداز سعر ۳ نیروی دریایی اسرائیل حین نگهبانی از شناور تولید، انبار، و تخلیهٔ Energean در میدان گازی «کاریش» که ارتش در ۲۳ آوریل ۲۰۲۳ منتشر کرد. (Israel Defense Forces)
تصویر: تصویری از ناو موشک-انداز سعر ۳ نیروی دریایی اسرائیل حین نگهبانی از شناور تولید، انبار، و تخلیهٔ Energean در میدان گازی «کاریش» که ارتش در ۲۳ آوریل ۲۰۲۳ منتشر کرد. (Israel Defense Forces)

بنا به محاسبات اسرائيل، و با تأیید صادرات افزوده به مصر، ۲ بیلیون شکیل در کل در سال ۲۰۲۳ از بهرهٔ مالکانهٔ گاز و دیگر منابع طبیعی حاصل خواهد شد.

وزارت نیرو و زیرساخت روز سه-شنبه گفت اسرائیل در نیمهٔ اول سال جاری بیش از ۱ بیلیون شکیل (۲۶۳ میلیون دلار) از بهرهٔ مالکانهٔ گاز طبیعی حاصل کرد. این رقم در مقایسه با همین بازهٔ زمانی در سال ۲۰۲۲ نشان از جهش ۲۳ درصدی دارد.

طبق گزارش «دپارتمان حقوق امتیاز، حسابداری و اقتصاد وزارت نیرو»، افزایش بهرهٔ مالکانه به افزایش مقدار تولید گاز طبیعی برای صادرات، تولید هیدروکربن مایع، و نیز افت شکیل در مقابل دلار نسبت داده می-شود.

طبق گزارش فوق، بیش از نیمی از درآمد حاصل از بهرهٔ مالکانه گاز طبیعی، که حدود ۵۹۰ میلیون شکیل (۱۵۵ میلیون دلار) است، از صادرات، و عمدتاً از صادرات به مصر و اردن حاصل شده است. بنا به تخمین وزارت نیرو، گمان می-رود اسرائیل در سال ۲۰۲۳ در کل ۲ بیلیون شکیل (۵۲۶ میلیون دلار) از طریق بهرهٔ مالکانهٔ گاز طبیعی و دیگر منابع طبیعی بدست آورد.

از اکتبر ۲۰۲۲ که گاز طبیعی میدان فراساحلی «کاریش» اسرائیل به جریان افتاد، و ۱۴۵ میلیون شکیل (۳۸ میلیون دلار) از تولید حدود ۱.۹۷ میلیون متر معکب (bcm) گاز طبیعی و حدود ۹۴۷هزار بشکه هیدروکربن مایع، میزان حق امتیاز افزایش یافت.

میدان گاز طبیعی لیویاتان بزرگترین میدان گازی کشور است و استخراج از آن از دسامبر ۲۰۱۹ آغاز شد. گاز طبیعی میدان تمار، دومین میدان بزرگ گازی کشور که در جوار آن قرار دارد و حاوی حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب (tcf) گاز طبیعی است که نیمی از آن در لیویاتان محفوظ است نیز از سال ۲۰۱۳ جریان پیدا کرد. پس از این دو، میدان گازی کاریش سومین میدان گازی فراساحلی اسرائیل است.

در نیمهٔ اول سال جاری، بهرهٔ مالکانهٔ منابع لیویاتان ۶.۴٪ افزایش یافت و به ۴۸۲ میلیون شکیل (۱۲۷ میلیون دلار) از تولید حدود ۵.۴۴ بیلیون متر مکعب گاز طبیعی بالغ شد. بخش اعظم درآمد حاصل از بهرهٔ مالکانهٔ منابع لیویاتان از فروش صادرات، و باقیماندهٔ آن که حدود ۱۳.۸۸٪ است، از فروش در بازارهای داخلی حاصل شد.


تصویر: نمای دکل تصفیهٔ میدان گاز طبیعی لیویاتان اسرائيل از ساحل حفاظت-شدهٔ دور هبانیم اسرائيل در ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰. (Flash90/File)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/natural-gas-royalties-jump-23-top-nis-1-billion-in-first-half-of-year/

اطلاعات بیشتر در مورد