اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

«بهترین جشن» – دهها هزار نفر در بیست-و-پنجمین سال رژهٔ افتخار تل آویو شرکت کردند

تصویر: مردم در بیست-و-پنجمین رژهٔ افتخار تل آویو در ۸ ژوئن ۲۰۲۳ شرکت دارند. (Miriam Alster/Flash90)
تصویر: مردم در بیست-و-پنجمین رژهٔ افتخار تل آویو در ۸ ژوئن ۲۰۲۳ شرکت دارند. (Miriam Alster/Flash90)

در فضای عمدتا شاد، حاضران با نگاهی به تنش-های سیاسی در اسرائيل، به اهمیت رژهٔ افتخار تأکید کردند: «بودن در اینجا [رژهٔ افتخار] اهمیت حیاتی دارد و به مردم نشان می-دهد که ما اینجائیم».

روز پنجشنبه دهها هزار نفر در بیست-و-پنجمین سال رژهٔ افتخار تل آویو شرکت کردند و آخر هفتهٔ مملو از جشن و برنامه-های شاد که بزرگترین از نوع خود در خاورمیانه است را آغاز کردند.

علیرغم برخی ملاحظات پیرامون نکات امنیتی و تبعیض، و فضای سیاسی متشنج کشور، رژهٔ افتخار هویت شادمانهٔ خود را حفظ کرد.

ران هولدای، شهردار تل آویو در آغاز مراسم گفت «رژهٔ افتخار در تعطیلات آخر هفته با پیامی روشن آغاز می-شود: همه با هم برابریم، همه مردم‌-ایم، و همهٔ ما شایستهٔ آنیم که بی هیچ ترسی، عاشق هر که می-خواهیم باشیم.»

برخلاف سالهای پیش که رژه و جشن-های بعد از رژه معمولأ در پایان راهپیمایی برگزار می-شد، امسال بخاطر گرمای شدید در دو قسمت اجرا می-شود. رژه در روز پنجشنبه برگزار شد و جشن، روز جمعه در «گانایی یشوها»، شمال شهر برگزار می-شود.

جمعیتی که در رژه شرکت کردند خود را با پر، جرم، پولک، و رنگین کمان آراسته بودند و می-شد ترکیبی از صدای مردم محلی و گردشگران را شنید که به آلمانی، انگلیسی، و اسپانیایی حرف می-زدند.

پل، از مردم جمهوری چک که حدود ۴۰ سال دارد و تا کنون سه بار برای شرکت در رژه سه بار با شریک زندگی خود به تل آویو آمده، گفت «ما عاشق تل آویو هستیم، بهترین جشن را اینجا راه می-اندازند».

علیرغم فضای شادمانه، حضور پلیس و نیاز به عبور از ایست امنیتی برای ورود مسیر رژه که با نوار از باقی خیابان جدا شده بود، یادآور تهدید ترور، احتمال خشونت علیه جامعهٔ LGBTIAQ+ بود.

پیش از شروع رژه، مردی در نزدیکی مسیر راهپیمایی دستگیر شد که اسلحه حمل می-کرد و روی دیوار یکی از مراکز LGBTIAQ+ گرافیتی راست افراطی اسپری کرده بودند.

یک مرد آمریکایی که با بالاتنهٔ برهنه آمده بود، حین عبور از ایست بازرسی امنیتی گفت «اما در آمریکا از اینها نداریم.»


تصویر: فلوید اسنو، درگ کوئین، در رژهٔ افتخار تل آویو، ۸ ژوئن ۲۰۲۳. (Carrie Keller-Lynn/Times of Israel)

غرق در ضرب ضرب موسیقی الکترونیک رقص، شناورهای رژه پر از مردان و زنانی با بالاتنه‌-های برهنه و شماری اجراگر در میان جمعیت پیش می-رفت.

در میان آنها، فلوید اسنو، درگ کوئین حرفه-ای معروف از جفا نیز دیده می-شد.

فلوید اسنو از میان جمعیت با فریاد گفت «بهترین کار جهان برای من همین است. می‌-توانم در این تن اجرا شوم!»

فضای شادمانهٔ رژهٔ افتخار برای برخی از مردم محلی، فرصتی برای التیام بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/the-best-party-tens-of-thousands-march-in-tel-avivs-25th-annual-pride-parade/

اطلاعات بیشتر در مورد