اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۳

جستجو

بن گاویر: نیروهای امنیتی می بایست مجاز باشند به هر کس سنگ یا بمب آتشزا در دست دارد، شلیک کنند

ایتامار بن گاویر، قانون گذار راست افراطی روز یکشنبه گفت مقررات نیروهای دفاعی اسرائیل در رابطه با شلیک گلوله می بایست تسهیل شود و به نیروها اجازه دهد به هر کس که سنگ یا کوکتل مولوتف در دست دارد، و خطری بالقوه محسوب می شود، شلیک کنند.

تصویر: ایتامار بن گاویر نمایندهٔ کنست و رهبر حزب «یهودیت اوتزما» در اقامتگاه رایست جمهوری در اورشلیم، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲.  (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: ایتامار بن گاویر نمایندهٔ کنست و رهبر حزب «یهودیت اوتزما» در اقامتگاه رایست جمهوری در اورشلیم، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)

قانون گذار راست افراطی که قرار است وزارت پلیس را بعهده داشته باشد، گفت مقررات شلیک گلوله می بایست تسهیل شود، اما اشاره کرد که فقط شامل کسانی که «از اسرائیل نفرت دارند» باشد.

ایتامار بن گاویر، قانون گذار راست افراطی روز یکشنبه گفت مقررات نیروهای دفاعی اسرائیل در رابطه با شلیک گلوله می بایست تسهیل شود و به نیروها اجازه دهد به هر کس که سنگ یا کوکتل مولوتف در دست دارد، و خطری بالقوه محسوب می شود، شلیک کنند.

قوانین کنونی سختگیرانه تر هستند و شلیک را در صورتی که خطر فوری و جدی باشد، مجاز می دارند.

رهبر «یهودیت اوتزما» در گفتگو با رادیو ارتش گفت «باید به هرکس کوکتل مولوتف در دست دارد شلیک کرد.» «در دست دارد، به چه معناست؟ سنگ، کشنده است. کوکتل مولوتف برای قتل بکار می رود.»

بن گاویر افزود «نمی گویم باید به سرشان شلیک کرد، اما دست کم باید به پای آنها شلیک کرد»، و تأیید کرد که قصد دارد این نکته را در سیاستگزاری دولت بعدی پیش ببرد.

بن گاویر همچنین گفت چنین قوانین می بایست تنها در مورد کسانی «از اسرائیل نفرت دارند» اجرا شود، و اشاره کرد که مایل نیست مقررات [نیروهای دفاعی] در مورد شهرک نشینان افراطی که با پلیس درگیر می شوند، تسهیل شود.

این سیاست می بایست بستگی به «ملی گرایی» داشته باشد، و بر اساس آن باشد که آیا ریشه اش در نفرت از اسرائیل، و یا [تمایل] به آسیب به کشور اسرائیل است یا نه.»

بن گاویر قرار است در دولت احتمالی بنیامین نتانیاهو در رأس وزارت تازه-تأسیس امنیت ملی قرار گیرد – که در واقع نقش وزیر امنیت عمومی است که گسترش بیشتری یافته – و مسؤولیت امور پلیس را بعهده خواهد داشت.

طبق قوانین کنونی، مقررات درگیری نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل شامل کرانه باختری می شود و توسط رهبری ارتش وضع می شوند سال گذشته تغییر یافت تا به سربازان اجازه دهد به افرادی کوکتل مولوتف یا سنگ پرتاب می کنند، حتی پس از آنکه وسیلهٔ مرگبار دیگر در دست ایشان نبود، شلیک کنند. پیش از وضع این تغییر، سربازان دستور داشتند اگر فرد مظنون دیگر وسیلهٔ خطرناک را در دست نداشت، از بکارگیری تجیهزات مرگبار خودداری کنند.

پلیس اسرائیل اما از مقررات متفاوتی پیروی می کند.

هنوز معلوم نیست آیا بن گاویر خواهد توانست سیاستی که در نظر دارد را به تصویب قانونی برساند یا نه، اما هم حزب او و هم پنج حزب دیگر که قرار است دولت بعدی اسرائیل را تشکیل دهند، همه حامی اصلاحات گسترده در سیستم دادگستری و تغییر سیاست در راستای افزایش کنترل سیاسی بر مناصب گوناگون دولتی هستند.


تصویر:‌ ایتامار بن گاویر نمایندهٔ کنست از حزب «صیونیسم دینی» در شیخ جراح، ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، حین لگد زدن به سمت کنشگران فلسطینی. (Screen capture/Twitter)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/ben-gvir-security-forces-should-be-able-to-shoot-anyone-holding-stones-or-firebombs/

اطلاعات بیشتر در مورد