اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۹

جستجو

بن گاویر در رژهٔ ملی-گرایان افراطی فراخوان «تشویق مهاجرت» و بازاسکان در غزه داد

تصویر: هزاران نفر روز ۱۴ مه ۲۰۲۴ در رژه و راهپیمایی ملی-گرایان افراطی در سدروت که با فراخوان بازسازی شهرکهای مهاجرنشین یهودی در غزه برگزار شد، شرکت کردند.
(Courtesy Nachala Settlement Movement)
تصویر: هزاران نفر روز ۱۴ مه ۲۰۲۴ در رژه و راهپیمایی ملی-گرایان افراطی در سدروت که با فراخوان بازسازی شهرکهای مهاجرنشین یهودی در غزه برگزار شد، شرکت کردند. (Courtesy Nachala Settlement Movement)

شلومو کارهی، وزیر ارتباطات، و زیوی سوککوت نمایندهٔ کنست نیز در این راهپیمایی که با شلیک راکت گروههای فلسطینی به سدروت بهم ریخت، خواهان بازاسکان اسرائیلی-ها در نوار شدند.

وزرای کابینه و نمایندگان کنست در رژه و راهپیمایی ملی-گرایان افراطی که روز سه-شنبه با جمعیت هزاران نفری در شهر سدروت، نزدیک مرز غزه برگزار شد، فراخوان بازسازی شهرکهای مهاجرنشین یهودی در غزه شدند.

ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی اعلام کرد «مهاجرت داوطلبانه»ی فلسطینیان از غزه می-بایست ترغیب شود. شلومو کارهی وزیر ارتباطات تأکید کرد بازاسکان در غزه تنها راه تضمین امنیت اسرائیل است. زیوی سوککوت نمایندهٔ کنست از حزب «صیونیسم دینی» گناه کشتار ۷ اکتبر را به گردن «طرح متارکه»ی ۲۰۰۵ انداخت.

برگزار کنندگان مدعی شدند در رژهٔ روز استقلال که زیر بانر ایجاد شهرکهای مهاجرنشین یهودی در غزه، جایی که در ۲۰۰۵ حدود ۱۵ شهرک مهاجرنشین و جمعیت ۸۵۰۰ نفری ساکنان تخلیه شدند، ۵۰۰۰۰ نفر شرکت کرده-اند.

این مراسم را «جنبش شهرک-نشینان نچالا»، سازمانی با تاریخچهٔ فعالیت غیرقانونی شهرک-نشینی، بهمراه دیگر گروههای تندرو صیونیسم دینی و ملی-گرای افراطی، از جمله هوتام، حاکمیت، حقیقت یهودی، و غیره برگزار کردند.

صبح سه-شنبه حدود ۱۱۷۵۰ نفر برای شرکت در این مراسم ثبت نام کردند اما نچالا مدعی شد درست ۵۰۰۰۰ نفر در مراسم حاضر شدند.

ضمن در این رژه، گروههای تروریستی فلسطینی غزه سه راکت به سدروت شلیک کردند و شرکت کنندگان وادار شدند به علت کمبود پناهگاه، در طول مراسم، صاف روی زمین دراز بکشند. شهرداری سدروت گفت سامانه-های دفاع هوایی راکتها را سرنگون کردند.


تصویر: ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی در رژه و راهپیمایی شهر سدروت، نزدیک مرز غزه، در ۱۴ مه ۲۰۲۴ خواهان «مهاجرت داوطلبانه»ی فلسطینیان از غزه، و بازاسکان اسرائیلی-ها در غزه شد.
(Courtesy Office of National Security Minister Itamar Ben Gvir)

شش گروه که توسط نچالا برای استقرار شش شهرک مهاجرنشین جدید در غزه تشکیل شده بود، و اول بار در کنفرانس بازاسکان غزه در اورشلیم در ماه ژانویه رونمایی شد، در راهپیمایی به نمایش گذاشته شد؛ برنامه-ای که در کنفرانس ارائه شد نیز از سوی نچالا تنظیم شده بود و با محکومیت بین المللی روبرو شد.

بن گاویر، از بالای پلتفرمی که در پایان رژه سر هم شد، گفت «برای پایان دادن به این مشکل، برای آنکه این مشکل تکرار نشود، می-بایست دو کار بکنیم: یک، همین حالا به ازغزه بازگردیم! به خانه بازگردیم! به سرزمین مقدس خود بازگردیم!»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/ben-gvir-calls-to-encourage-emigration-resettle-gaza-at-ultra-nationalist-rally/

اطلاعات بیشتر در مورد