اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

بنیاد مشترک ایالات متحده و اسرائیل یک برنامهٔ امنیت سایبری برای محافظت از زیرساخت های حساس ایجاد می کند

اسرائيل و ایالات متحده با راه اندازی برنامهٔ تازهٔ امنیت سایبری به هر پروژه ای که برای محافظت از زیرساخت های حساس راه حلی تولید کند، ۱.۵ میلیون دلار می دهند.

تصویر تزئینی از مفهوم حفاظت از امنیت سایبری. (Thinkhubstudio via iStock by Getty Images)
تصویر تزئینی از مفهوم حفاظت از امنیت سایبری. (Thinkhubstudio via iStock by Getty Images)

در طرح جدید BIRD به هر پروژه برای کار مشترک در تأمین امنیت زنجیره های کالایی، فرودگاه ها، و بنادر و دیگر تشکیلات اقتصادی ۱.۵ میلیون دلار تعلق می گیرد.

اسرائيل و ایالات متحده با راه اندازی برنامهٔ تازهٔ امنیت سایبری به هر پروژه ای که برای محافظت از زیرساخت های حساس راه حلی تولید کند، ۱.۵ میلیون دلار می دهند.

بنا به خبری که روز سه شنبه اعلام شد، این برنامه تحت نظارت BIRD Cyber در همکاری مشترک میان بنیاد پژوهش و توسعهٔ صنعتی دو-ملیتی اسرائیل و ایالات متحده، BIRD، بهمراه ادارهٔ علوم و فناوری وزارت امنیت داخلی، و ادارهٔ ملی سایبری اسرائيل، INCD فعالیت خواهد کرد.

بنیاد BIRD با حمایت از پروژه های سرمایه گذاری مشترک میان کمپانی های ایالات متحده و اسرائيل در عرصه های گوناگون فناوری، امکان خلق متعاقب تولیدات جدید را فراهم می کند.

برنامهٔ جدید امنیت سایبری با حمایت از همکاری کمپانی های ایالات متحده و اسرائيل، و یا همکاری یک کمپانی با یک دانشگاه یا مؤسسهٔ پژوهشی (یکی از هر کدام از دو کشور) در عرصهٔ امنیت سایبری و فناوری های نوپدید، به مسیر پیشرفت محافظت و مقاومت زیرساخت های حساس سایبری و اقتصاد هر دو کشور کمک می کند. این برنامه تا سقف ۱.۵ میلیون دلار، و یا ۵۰٪ بودجهٔ پژوهش و توسعهٔ هر پروژه برای کار مشترک که به عرضهٔ اولیهٔ محصول و کاربرد آزمایشی فناوری مربوطه ختم شود را پرداخت می کند.

هفتهٔ گذشته سازماندهندگان برنامه با دعوت به ارسال طرح های پیشنهادی گفتند پروژه های مشارکتی می بایست با فناوری هایی مرتبط باشند که معماری مناسب به منظور محافظت از فرایند اصلی عملیاتی، اجرای اولیه از ارزیابی در-زمان ریسک، نمونه های آزمایشی برای مراکز مقاومت سایبری کمپانی ها و تشکیلات اقتصادی کوچک و متوسط ، و نیز تحلیل های پیشرفته ارائه می دهند.

این برنامه متعاقب شماری توافقنامهٔ همکاری امنیت سایبری می آید که در ماه مارس به منظور تعمیق و گسترش روابط دو کشور در جبههٔ سایبری، میان اسرائیل و ایالات متحده امضا شد. عرصهٔ گستردهٔ این همکاری شامل مقابله با تأمین مالی تروریسم، ایجاد سازماندهی مناسب پژوهش و توسعه در حوزهٔ انحصاری سایبری، و همکاری در امنیت سایبری ترابری است.

در میان این توافق ها، قراردادی نیز میان DHS، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، و INCD، اداره ملی سایبری اسرائيل منعقد شد که به تقویت همکاریهای سایبری برای محافظت از اقتصاد دو جانب، زیرساخت های حساس، افزایش همکاری در مدیریت خطر ناشی از تهدیدات سایبری، مقابله حمله های باج افزاری، و ترغیب برنامه‌ های پژوهش و توسعهٔ دوجانبه و مشارکت میان بخش دولتی و بخش خصوصی می پردازد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/us-israel-fund-launches-cybersecurity-program-for-critical-infrastructure-protection/

اطلاعات بیشتر در مورد