اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۸

جستجو

بنت گفت اسرائیل می خواهد آژانس پیامی صریح به مضمن «هزینهٔ سنگین» به ایران بفرستد

با تشکیل شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، نفتالی بنت نخست اسرائیل روز سه شنبه دیدبان هسته ای سازمان را ملل را فراخواند تا پیامی صریح بر سر برنامه هسته ای آن کشور به ایران منتقل کند.

تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر، وسط، حین سخن در کمیتهٔ امور خارجی و دفاعی کنست، ۷ ژوئن ۲۰۲۲.
(Haim Zach/GPO)
تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر، وسط، حین سخن در کمیتهٔ امور خارجی و دفاعی کنست، ۷ ژوئن ۲۰۲۲. (Haim Zach/GPO)

نخست وزیر اسرائیل در کمیتهٔ امور خارجی و دفاع کنست گفت از روند سال جاری به عنوان «نقطهٔ عطفی» در استراتژی کشور علیه تهران استقبال کرد.

با تشکیل شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، نفتالی بنت نخست اسرائیل روز سه شنبه دیدبان هسته ای سازمان را ملل را فراخواند تا پیامی صریح بر سر برنامه هسته ای آن کشور به ایران منتقل کند.

بنت در سخنانی خطاب به کمیتهٔ امور خارجی و دفاعی کنست گفت «از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی انتظار داریم پیامی صریح به مثابهٔ هشدار در مقابل رژیم ایران بگذارد و روشن که اگر به مقاومت در مقابل سیاست هسته ای ادامه دهد، بهایی سنگین خواهد پرداخت.»

نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از دوشنبه تا پایان روز جمعه ادامه خواهد داشت و انتظار می رود برای اولین بار از ژوئن ۲۰۲۰ از ایران انتقاد کند.

قطعنامهٔ مزبور که پیش نویس آن توسط ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، و آلمان تنظیم شده ایران را به «همکاری کامل» با آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل ترغیب می کند.

بنت روز جمعه با رافائل گروسی رئیس آژانس ملاقات کرد.

بنت که در کمیته میان «رام بن باراک» رئيس کمیته و «ایال هولاتا» مشاور امنیت ملی نشسته بود، گفت «او [گروسی] سفری سریع به اسرائیل داشت و من موضع اسرائیل را برای او روشن کرده و گفتم در حال فعالیت هستیم و تا هر زمان که لازم باشد به حفظ آزادی عملیات و اقدام علیه برنامهٔ هسته ای ایران ادامه خواهیم داد.»

تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر، راست، در ملاقات با رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ۳ ژوئن ۲۰۲۲. (Kobi Gideon/GPO)

روز دوشنبه یک مقام ارشد اسرائیل گفت فشار دیپلماتیک بین المللی بر ایران بر سر برنامهٔ هسته ای کشور در افزایش است، و ممکن است منجر به ارجاع پروندهٔ به شورای امنیت سازمان ملل شود، که این امر موجب خشنودی اسرائیل خواهد بود.

این مقام رسمی گفت «با این تصمیم، برای اولین بار فشار دیپلماتیک بر ایران وارد خواهد آمد.» او با اشاره به قرارداد هسته ای میان ایران و قدرت های جهان که به «برنامهٔ جامع اقدام مشترک» معروف است، افزود‌«فشار دیپلماتیکی که از هنگام مذاکرات بازگشت به برجام تا کنون بطور کامل و جدی وارد نیامده است.»

نخست وزیر در سخنان خود در کنست در اشاره به رژیم ایران، استعارهٔ معروف خود، «اختاپوس» را بکار برد، و تأکید کرد اسرائیل نه تنها به شاخک‌های آن – گروههای مسلح دست نشاندهٔ آن – بلکه به سر اختاپوس که در تهران است نیز حمله می کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/a-heavy-price-bennett-says-israel-expects-iaea-to-send-clear-message-to-iran/

اطلاعات بیشتر در مورد