اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

بنت: وظیفهٔ «مقدس» اسرائیل، بیش از هر چیز، کمک به پناهنده های یهودی اوکراین است

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائيل روز دوشنبه در جلسه با وزرا گفت اسرائیل می بایست تمرکز خود را روی کمک به پناهندگان یهودی که از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین می گریزند، قرار دهد.

تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر، وسط، و «تامانو-شتا» وزیر مهاجرت و ادغام، راست، در جلسهٔ کمیتهٔ وزارتی پیرامون آلیا و ادغام مهاجران، ۷ مارس ۲۰۲۲. (Amos Ben-Gershom/GPO)
تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر، وسط، و «تامانو-شتا» وزیر مهاجرت و ادغام، راست، در جلسهٔ کمیتهٔ وزارتی پیرامون آلیا و ادغام مهاجران، ۷ مارس ۲۰۲۲. (Amos Ben-Gershom/GPO)

نخست وزیر در کمیته وزارتی گفت کشور می بایست تمرکز خود را بر آوارگان یهودی اشغال اوکراین توسط روسیه بگذارد؛ وزیر کشور گفت پذیرش غیریهودیان به زودی متوقف خواهد شد.

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائيل روز دوشنبه در جلسه با وزرا گفت اسرائیل می بایست تمرکز خود را روی کمک به پناهندگان یهودی که از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین می گریزند، قرار دهد.

سخنان او پس از سخنان «آیلیت شاکد» وزیر کشور و چهرهٔ شماره ۲ حزب وی، «یمینا» ابراز شد که گفت اسرائیل به زودی پذیرش پناهندگان اوکراینی که پیوندهای یهودی ندارند و در نتیجه واجد شرایط مهاجرت به کشور یهود نیستند را متوقف خواهد کرد.

طبق بیانیهٔ دفتر وی، بنت در جلسهٔ کمیتهٔ وزارتی پیرامون آلیا و ادغام گفت «کشور اسرائیل از ابتدا به عنوان امن ترین جای جهان برای یهودیان تأسیس شد.» «علت وجودی این کشور در اصل همین است و البته ما هم بر همین اصل تمرکز خواهیم کرد.»

او با اشاره به دیگر موج مهاجرت یهودیان در گذشته، مانند مهاجرت از کشورهای اتحاد جماهیر پیشین، اتیوپی، و یمن گفت اسرائیل «پناه یهودیان مصیبت زده است.»

او گفت «هدف و منظور ما این است. کشور اسرائيل بارها پیش از این در تاریخ خود چنین کرده و این بار نیز وظیفهٔ مقدس خود را به انجام خواهیم رساند.»

او با اشاره به پیامدهای گستردهٔ این جنگ که اروپا را به لرزه انداخته گفت همچنان که نیروهای روسیه برای درهم شکستن مقاومت اوکراینی های مصمم در مقابل اشغال کشور می جنگند، گفت اکثریت پناهنده هایی که اسرائیل اینبار به کشور پذیرفته، غیریهودی بوده اند. اما تأکید کرد که یهودیان اوکراین باید در اولویت قرار گیرند.

او گفت «ما در کشور اسرائيل تا کنون صدها پناهنده پذیرفته ایم که برخی یهودی بوده و اکثرا یهودی نبوده اند.» «طبیعی است که کشور اسرائیل می بایست تمرکز خود را بر پناهندگان یهودی قرار دهد.»

Jewish immigrants fleeing the war in Ukraine, on a rescue flight sponosred by the IFCJ, arrive at Ben Gurion airport near Tel Aviv on March 6, 2022. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 ***

تصویر: مهاجران یهودی که از جنگ اوکراین گریخته اند در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۲ به فرودگاه بن گورین در تل آویو وارد می شوند. (Tomer Neuberg/FLASH90)

بنت گفت کشور اسرائیل در حال حاضر با «فرصتی تاریخی» روبرو است، و با راهبری «پنینا تامانو-شاتا» وزیر مهاجرت و ادغام بر دو هدف کلیدی تمرکز خواهد کرد.

بنت گفت اولین این اهداف «دستیابی به یهودیان مصیبت زده در محل، و تسهیل شرایط آنان است» تا هنگامی که وارد اسرائیل می شوند در تنگناهای اداری گیر نیفتند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/bennett-israels-sacred-task-is-to-help-jewish-ukrainian-refugees-above-others/

اطلاعات بیشتر در مورد