اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

«بنت» در پیام نوروزی خود گفت اسرائیل امیدوار است ایرانیان خود را از [سلطهٔ] «رژیم ظالم و بیرحم» رها کنند

نخست وزیر اسرائیل در پیامی نوروزی به ایرانیان گفت «برای شما آرزوی سالی سرشار از شادی دارم. سالی سرشار از سلامت، رفاه، و صلح. نوروز دقیقا به معنای «روز نو» است، و آرزوی قلبی من هم برای شما، مردم ایران همین است: که شاهد روز تازه ای باشید، روزی که از رژیم ظالم ایران رها شوید.» «روزی نو که به شما امکان دهد آب پاکیزه بنوشید، آزادانه سخن بگویید، عمر را برخوردار از کرامت انسانی بگذرانید.»

تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در پیام نوروزی ویدئویی خطالب به ایرانیان، ۲۰ مارس ۲۰۲۲. 
(Screen capture: YouTube)
تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در پیام نوروزی ویدئویی خطالب به ایرانیان، ۲۰ مارس ۲۰۲۲. (Screen capture: YouTube)

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائيل در پیامی ویدئویی نوروز را به ایرانیان تبریک گفت.

نخست وزیر اسرائیل در پیامی نوروزی به ایرانیان گفت «برای شما آرزوی سالی سرشار از شادی دارم. سالی سرشار از سلامت، رفاه، و صلح. نوروز دقیقا به معنای «روز نو» است، و آرزوی قلبی من هم برای شما، مردم ایران همین است: که شاهد روز تازه ای باشید، روزی که از رژیم ظالم ایران رها شوید.» «روزی نو که به شما امکان دهد آب پاکیزه بنوشید، آزادانه سخن بگویید، عمر را برخوردار از کرامت انسانی بگذرانید.»

نخست وزیر گفت مردم اسرائیل و ایران نقاط مشترک بسیار دارند، نظیر «تاریخی باستانی و فرهنگی غنی» و با «خطری مشترک» نیز رودررو هستند.

او با اشاره به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت «رژیم ایران ظالم و سرکوبگر است، چه سپاه پاسداران باشد، بزرگترین و تنها سازمان تروریستی جهان، چه نایبان جنگی اش، و چه بسیج.»

بنت در ادامه گفت «ما می دانیم که رژیم ایران نمایندهٔ شما نیست و همچنان شما را از آزادیهایی که حق شما است، محروم نگه می دارد. ما امیدواریم شما خود را از این رژیم ظالم و بیرحم رها کنید و به آزادی برسید.» «آرزو می کنم شاهد «روزی نو» باشیم، روزی که در آن به همت دوستی میان ما و تلاش ما در راه آزادی، سپاه تاریکی را شکست دهیم.» آرزو می کنم سال نو مردم ایران را از زنجیر سرکوب رژیم ایران خلاص کند.»

اطلاعات بیشتر در مورد