اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۴

جستجو

بنت در پایان سفر گفت روشن است که بحرین خواهان روابط نزدیکتر با اسرائیل است

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز سه شنبه در حالیکه سفر خود به بحرین، اولین سفر یک نخست وزیر اسرائیل به کشور حاشیهٔ خلیج را به پایان می رساند، گفت بحرین خواهان ارتقای روابط خود با کشور یهودی است.

تصویر:‌ «حماد بن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین میزبان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در کاخ خویش در منامه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۲. (Haim Zach/GPO)
تصویر:‌ «حماد بن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین میزبان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در کاخ خویش در منامه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۲. (Haim Zach/GPO)

نخست وزیر گفت سفر به سلطان نشین حاشیهٔ خلیج فارس، که اولین سفر یک نخست وزیر اسرائیل به این کشور است، «به منظور استقرار شبکهٔ روابط منطقه ای، حلقهٔ از اتحاد صورت گرفت».

منامه، بحرین – نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز سه شنبه در حالیکه سفر خود به بحرین، اولین سفر یک نخست وزیر اسرائیل به کشور حاشیهٔ خلیج را به پایان می رساند، گفت بحرین خواهان ارتقای روابط خود با کشور یهودی است.

طبق اظهار یک مقام رسمی، گرچه بنت از افزایش همکاریهای دو جانبه تجاری و گردشگری بسیار گفت، اما مذاکرات پشت پردهٔ او با رهبری سلطان نشین بحرین بر مقابله با ایران تمرکز داشت.

بنت در گفتگو با خبرنگارانی که با او سفر کرده بودند، اظهار داشت، «روشن است رهبری بحرین تمایل شدیدی دارد که روابط چشمگیر و چندجانبه با اسرائیل داشته باشد.»

بنت در گفتگو با خبرنگاران گفت «آنچه برایش تلاش می کنیم، تشکیل معماری جدیدی از کشورهای میانه رو در منطقه است.» «این معماری ثبات، و رفاه اقتصادی فراهم خواهد آورد، و امکان خواهد داد که با قدرت در مقابل دشمنانی که به آشوب و ترور تحریک می کنند، بایستیم. یعنی چیزی مثل ایجاد یک حلقهٔ ثبات است.»

بنت در سفر یکروزهٔ خود که غروب سه شنبه خاتمه یافت، با «حماد بن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین، و «سلمان بن حماد آل خلیفه» ولیعهد کشور، وزرای ارشد بحرین ملاقات کرد.

اسرائیل و بحرین در سال ۲۰۲۰، تحت پیمان ابراهیم، به میانجیگری ایالات متحده، که رشته توافق های دیپلماتیک میان اسرائیل و چهار کشور عربی بود، با بحرین کامل دیپلماتیک ایجاد کرد. دیدار بنت از بحرین دو هفته پس از سفر بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل انجام شد که اولین سفر علنی یک وزیر دفاع اسرائیلی از این کشور بود.

یک مقام ارشد دیپلماتیک گفت بخش عمدهٔ مذاکرات بنت با شاه و ولیعهد بحرین بر «موضوعات منطقه ای»، نظیر مسألهٔ ایران تمرکز داشت.

این مقام رسمی گفت «کشورهای میانه رو منطقه با چالش های مشابهی مواجه هستند و رهبران کشورها می فهمند که با وجود همسایگان مشکل آفرین در جهانی که بسرعت در حال تغییر است، همراهی با اسرائیل لنگری از ثبات می آفریند.

این مقام افزود، «رهبران منطقه بسیار تحت تأثیر موضع اسرائیل در مقابل ایران و سوریه، و این واقعیت که اقدام پیشگیرانه به معنای توان و نیز آمادگی به اِعمال زور است، قرار گرفته اند.»

بنت در سخنان خود اشارهٔ مشخصی به ایران نکرد. اما موضوع بسیار روشن بود. بحرین درست در چند قدمی ایران در خلیج فارس واقع شده، و هر دو کشور عمیقا نگران برنامهٔ هسته ای ایران و فعالیت های نظامی آن در منطقه هستند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/wrapping-up-visit-bennett-says-bahrain-clearly-seeking-closer-ties-with-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد