بنت: جناح راستی-تر از نتانیاهو هستم، اما ابزار نفرت بکار نمی گیرم
جستجو

بنت: جناح راستی-تر از نتانیاهو هستم، اما ابزار نفرت بکار نمی گیرم

شماری چند از احزاب سیاسی اسرائیل گفته اند پس از انتخابات ماه آینده، هنگامیکه زمان تشکیل ائتلاف فرا رسد، با هیچ کس به استثنای بنیامین نتانیاهو تشریک مساعی نخواهند کرد. شماری دیگر از احزاب، مختصر و مفید گفته اند با هر کسی، یا تقریبا هر کسی به استثنای نتانیاهو، مشارکت خواهند کرد.

تصویر: نفتالی بنت وزیر  دفاع و بنیامین نتانیاهو حین بازدید از پایگاه نظامی اسرائيل در بلندی های جولان، در مرز اسرائيل و سوریه، ۲۴ نوامبر ۲۰۱۹.  Main image by Atef Safadi/Pool via AP
تصویر: نفتالی بنت وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو حین بازدید از پایگاه نظامی اسرائيل در بلندی های جولان، در مرز اسرائيل و سوریه، ۲۴ نوامبر ۲۰۱۹. Main image by Atef Safadi/Pool via AP

«بنت»، سرنوشت ساز احتمالی انتخابات، طی مصاحبه ای نادر، سیاست های تهاجمی، و در عین حال، حکمت همه-شمول یهودیت را مطرح کرد؛ به رأی دهندگان اطمینان داد: اسرائیل، در دوران پیش از بیبی، شکوفا بود، در دوران پس از او به اوج خواهد رسید.

شماری چند از احزاب سیاسی اسرائیل گفته اند پس از انتخابات ماه آینده، هنگامیکه زمان تشکیل ائتلاف فرا رسد، با هیچ کس به استثنای بنیامین نتانیاهو تشریک مساعی نخواهند کرد. شماری دیگر از احزاب، مختصر و مفید گفته اند با هر کسی، یا تقریبا هر کسی به استثنای نتانیاهو، مشارکت خواهند کرد.

در میان دو بلوک هوادار و مخالف نتانیاهو یک مرد نشسته: «نفتالی بنت»، رهبر «حزب یمینا». بنت که ۴۸ ساله است، خود نیز به کرسی صدارت چشم دوخته، و می گوید دوران نتانیاهو بسر آمده ، ۷۱ سال عمر دارد، و باید دیگر براه خود برود. اما «بنت» برعکس «گیدعون سعر»، که مانند بنت از متحدان سابق نتانیاهو و رهبر کنونی یک حزب رقیب جناح راستی است، احتمال شراکت با نتانیاهو در ائتلاف را رد نمی کند. او می‌ خواهد، صاف و ساده، نتانیاهو را پای صندوق های رأی شکست دهد.

موقعیت خارق العادهٔ بنت، یعنی سرنوشت ساز انتخابات آتی، می بایست به رهبران بعد-از-این سیاسی همه جا انگیزه بدهد، چرا که او کمتر از دو سال پیش، و پس از اولین انتخابات که چهار کارزار پی در پی انتخاباتی از آب درآمد، گمان می‌ رفت بپایان خط رسیده است. «حزب راست نو» که به رهبری او به انتخابات آوریل ۲۰۱۹ رفت، و وعدهٔ انتخاباتی اش آن بود که «با اسرائیلی های سکولار و مذهبی مشارکت حقیقی داشته باشد»، روز انتخابات بد آورد، به شکلی کاملا غیرمترقبه به آستانهٔ‌ انتخاباتی نرسید؛ بنت و «آیلت شاکد»، همراه قدیمی حزبی اش که هر دو از وزرای ارشد ائتلاف پیشین بودند، نه تنها خود را ناگهان بیرون از دولت یافتند، بلکه کلاً از پارلمان هم بیرون شدند.

اما مورد مهم دیگری که توجه را بخودمی کشد آن است که در کارزار انتخاباتی کنونی نیز بنت و شاکد عمدتا همان فلسفهٔ پیشین را در «یمینا» دنبال می کنند، یعنی عشق به نمایندگی گسترده ترین اتحاد ممکن میان اسرائیلی های سکولار و ارتدکس در جناح راست، با این تفاوت که این بار موفقیت بسیار بیشتری دارند، البته اگر بتوان نظرسنجی های حزب که پیوسته حاکی از ۱۱ تا ۱۲ کرسی بوده باور کرد.

تصویر: استودیوی کانال ۱۲ تلویزیون، ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، با نموداری از آخرین یافته های نظرسنجی های پیشاانتخاباتی: آبی کمرنگ، بلوک ضدنتانیاهو با ۶۲ کرسی؛ آبی تیره، بلوک هوادار نتانیاهو با ۴۷ کرسی؛ سفید مابین ایندو، حزب «یمینا»ی نفتالی بنت با ۱۱ کرسی. (Channel 12 screenshot)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله