اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

بنت: به خاطر هولوکاست نیست که اسرائیل مال ما است، اینجا وطن یهودیان است

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه گفت موجودیت سرزمین اسرائیل به دلیل هولوکاست نیست، به این خاطر است که اینجا سرزمین باستانی قوم یهود است.

تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر اسرائيل در موزهٔ یاد واشم هولوکاست، اورشلیم، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱. 
(Olivier Fitoussi/Flash90)
تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر اسرائيل در موزهٔ یاد واشم هولوکاست، اورشلیم، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)

۸۰ سال پس از «کنفرانس وانسی»، نخست وزیر اسرائیل گفت کشوری «مقتدر، در امن و امان، مستقل، پربار، متکثر، آزاد، و متحد» «برای تضمین موجودیت یهودیان» ضرورت دارد.

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه گفت موجودیت سرزمین اسرائیل به دلیل هولوکاست نیست، به این خاطر است که اینجا سرزمین باستانی قوم یهود است.

این سخنان در پی هشتادمین سالگرد کنفرانس وانسی، جلسهٔ مقامات ارشد نازی در ساحل دریاچهٔ برلین ایراد شد که از لحظات کلیدی آغاز گرد‌آوردن و کشتن سیستماتیک یهودیان اروپا محسوب می شود.

بنت گفت در مقام نخست وزیر، به «مسئولیتی عظیم» که او در «موجودیت کشور یهود در سرزمین اسرائیل» دارد، واقف است.

او در حساب کاربری خود در فیس بوک نوشت «فراموش نمی کنم که سر بزنگاه… هیچ کس [به جز استثناهایی] به سرنوشت مردم ما اهمیت نمی دادند. هیچ کس در جهان حتی خم به ابرو نیاورد.»

او افزود، «کشور اسرائیل به «لطف» هولوکاست از آن ما نشد. به این خاطر شد که میهن ما است و همیشه میهن قوم یهود خواهد ماند.»

نخست وزیر گفت یک اسرائیل «مقتدر، در امن و امان، ، پربار، متکثر، آزاد، و متحد» برای «تضمین موجودیت مردم یهود» ضرورت دارد.

او همچنین اذعان کرد که تفاوت های ریشه دار میان اسرائیلی ها موجود است و به «مجادلات بیشمار [احزاب] و عقاید سیاسی» اشاره کرد، اما گفت «دلهای ما همه با هم یکی است.»

بنت گفت «دست در دست هم از کشور عزیزمان مراقبت می کنیم.»

The House of the Wannsee Conference is seen on January 16, 2020 in Berlin. – A new permanent exhibition titled “The Wannsee Conference and the Genocide of the European Jews” will open here on January 19, 2020. The villa in Berlin’s Wannsee district hosted on January 20, 1942 a meeting of senior government officials of Nazi Germany, who were seeking to find a “Final Solution to the Jewish question” (Endloesung der Judenfrage), and who decided on the deportation and extermination of most of the Jews of German-occupied Europe. (Photo by Paul Zinken / dpa / AFP) / Germany OUT

تصویر: بنای کنفرانس وانسی در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ در برلین. (Paul Zinken / dpa / AFP)

کنفران وانسی، که به ریاست «رینهارد هایدریچ» رئیس نیروی امنیت تشکیل شد و توسط همکار او «آدولف آیشمن»، افسر اس.اس. ضبط شد، جزئیات فنی، اداری، و اقتصادی آنچه به «راه حل نهایی مسأله یهود» را فرموله کرد.

آیشمن هنگام محاکمهٔ خود در ۱۹۶۱ گفت در آن کنفرانس در حینی که طرح نسل کشی ریخته می شد، «گارسون ها با ودکا و مشروبات دیگر از حاضران پذیرایی می کردند.»

نازیها شش میلیون تن از یهودیان را در هولوکاست کشتند که یک سوم کل جمعیت یهودیان آن زمان بشمار می رفت.

خبرگزاریهای بین المللی در تهیه این گزارش سهیم بوده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد