بنت: اگر به اِعمال زور نیاز بیفتد، نیروی اسرائيل مرگبار از همیشه خواهد بود
جستجو

بنت: اگر به اِعمال زور نیاز بیفتد، نیروی اسرائيل مرگبار از همیشه خواهد بود

نفتالی بنت نخست وزیراسرائیل در سخنرانی خود در مراسم پایان دورهٔ آموزشی افسران نیروهای دفاعی اسرائيل، با افتخار از قدرت ارتقا یافتهٔ ارتش سخن گفت.

تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر در مراسم فارغ التحصیلی افسران نیروهای دفاعی اسرائيل از یک دورهٔ آموزشی، ۱ ژوئیه ۲۰۲۱. (Amos Ben Gershom/GPO)
تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر در مراسم فارغ التحصیلی افسران نیروهای دفاعی اسرائيل از یک دورهٔ آموزشی، ۱ ژوئیه ۲۰۲۱. (Amos Ben Gershom/GPO)

نخست وزیر جدید حین سخنرانی در مراسم فارغ تحصیلی افسران نیروهای دفاعی اسرائیل گفت ارتش اکنون در وضعیت بسیار بهتری از ۱۵ سال پیش که جنگ دوم لبنان روی داد قرار دارد.

نفتالی بنت نخست وزیر در سخنرانی خود در مراسم پایان دورهٔ آموزشی افسران نیروهای دفاعی اسرائيل، با افتخار از قدرت ارتقا یافتهٔ ارتش سخن گفت.

نخست وزیر جدید اسرائیل اشاره کرد که چندی دیگر در ماه جولای، پانزدهمین سالگرد جنگ دوم لبنان خواهد بود که طی آن ارتش اسرائيل در یک نبرد گستردهٔ زمینی با عبور از مرز وارد خاک دشمن شد.

بنت در پایگاه «بهاد ۱» ارتش گفت «من آنجا بودم، فرمانده جوخهٔ پیاده نظام ذخیره، وسط میدان. من به چشم خودم دیدم که یک کارزار نظامی زمانی که آمادگی لازم را ندارد و اهدافش مشخص نیستند، چه شکلی است،».

او در ادامهٔ سخنان خود هشدار داد، «امروز نیروهای دفاعی اسرائیل در وضعیت کاملا متفاوت بسر می برد. رزمنده های ما قاطعیت بیشتری دارند، حرفه ای تر اند، و دارای تجهیزات بهتری هستند. اگر وضعیت پیش آید که دوباره نیاز به استفاده از زور باشد، چنان خواهیم کرد و نیروی ما از همیشه مرگبارتر خواهد بود،».

بنت گفت، «خطاب من به شما افسران نیروهای زمینی نیروهای دفاعی اسرائیل: شمایید که تاکتیک های بعدی نظامی را هر وقت ضرورت افتد، راهبری خواهید کرد،». «شمائید که پیروزی بعدی نیروهای دفاعی در آزمون آتی را تضمین خواهید کرد.»

نخست وزیر تصریح کرد که گرچه اسرائیل بدنبال درگیری در جنگ دیگری نیست، اما اگر ضرورت پیش آید، از ورود به جنگ ابا نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله