بنت از دوز تکمیلی دفاع کرد، گفت ایالات متحده هم بزودی با استفادهٔ گسترده از اسرائيل پیروی خواهد کرد
جستجو

بنت از دوز تکمیلی دفاع کرد، گفت ایالات متحده هم بزودی با استفادهٔ گسترده از اسرائيل پیروی خواهد کرد

نفتالی بنت نخست وزیر، شنبه شب، در اولین سخنرانی عمومی خود در رابطه با تصمیم پانل روز جمعهٔ سازمان غذا و دارو که تزریق واکسن تکمیلی فایزر کوئید ۱۹ را برای سالمندان آمریکایی که افرادی که درصد آسیب پذیری بالایی دارند، تصویب کرد، پیش بینی کرد که ایالات متحده نیز پس از مشاهدهٔ آمار علمی اسرائیل در این مورد، بتدریج واکسن تکمیلی را بطور گسترده عرضه خواهد کرد.

تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل حین سخنرانی پیش از تزریق دوز سوم کوئید ۱۹ در مرکز درمانی مئر، کفار شبا، ۲۰ اوت ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)
تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل حین سخنرانی پیش از تزریق دوز سوم کوئید ۱۹ در مرکز درمانی مئر، کفار شبا، ۲۰ اوت ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)

علیرغم تصمیم سازمان غذا و دارو[ی ایالات متحده] که واکسن تکمیلی را به آمریکاییهای بالای ۶۵ سال و درخطر بیماری اختصاص داده، نخست وزیر اسرائیل پاسپورت سبز را به کسانی محدود کرد که دوز سوم هم را تزریق کرده اند؛ عضو پانل سازمان غذا و داروی اسرائیل علت این تصمیم را توضیح می دهد.

نفتالی بنت نخست وزیر، شنبه شب، در اولین سخنرانی عمومی خود در رابطه با تصمیم پانل روز جمعهٔ سازمان غذا و دارو که تزریق واکسن تکمیلی فایزر کوئید ۱۹ را برای سالمندان آمریکایی که افرادی که درصد آسیب پذیری بالایی دارند، تصویب کرد، پیش بینی کرد که ایالات متحده نیز پس از مشاهدهٔ آمار علمی اسرائیل در این مورد، بتدریج واکسن تکمیلی را بطور گسترده عرضه خواهد کرد.

او صریحاً با ارجاع به تصمیم نهاد ناظم ایالات متحده روی توئیتر گفت «سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت از مسیر اسرائیل پیروی کند.»

نفتالی بنت گفت «به تخمین من، سازمان غذا و دارو بتدریج با مشاهدهٔ کاهش تأثیر دوز دوم حتی در گروههای سنی جوانتر، گسترش تزریق واکسن [تکمیلی] به گروه های سنی بیشتر را تصویب خواهد کرد، چنانکه در اسرائيل پیش آمد.

روز شنبه «دکتر شارون آلوری-پریس»، رسیس خدمات عمومی درمانی وزارت بهداشت، با استناد به موج بسیار واگیردار «سویهٔ دلتا» که در ماه ژوئن در اسرائیل شیوع یافت و موجب تلقیح دوز سوم شد، گفت او نیز گمان دارد ایالات متحده این بار تزریق دوز سوم را در سطح وسیعتری عرضه کند.

او همچنین تکرار کرد که واکسن ها «بتدریج تأثیر خود را از دست می دهند و این ارتباطی با سن ندارد. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم دوز سوم را به همه [افراد بالاتر از ۱۲ سال] تزریق کنیم.

گرچه اسرائيل در ابتدا دوز تکمیلی را فقط برای افراد بالاتر از ۶۰ سال پیشنهاد می کرد، اکنون تمام اسرائیلی های بالاتر از ۱۲ سال که از دوز دوم ایشان پنج ماه گذشته، می توانند دوز سوم را بزنند.

کمیتهٔ کارشناسان بیرونی که به سازمان غذا و دارو مشاوره می دهد، روز جمعه با نادیده گرفتن آمار و شهادت کارشناسان اسرائیل، را رأی ۱۶ به ۲، تزریق دوز سوم به غالب آمریکایی ها را رد کرد. اعضای این کمیته به عدم وجود داده های مربوط به ایمنی دوز اضافه اشاره کردند و همچنین به تأثیر تزریق واکسن تکمیلی به انبوه افراد ابراز تردید کرده و تزریق دوز تکمیلی به گروههای مشخص هدف را گام مناسبتری دانستند.

سپس، طی رأیی ۱۸ به صفر، تزریق دوز اضافه را تنها به گروههای گزیده ای از مردم آمریکا، از جمله کسانی که بیشتر در خطر ابتلای به ویروس هستند، تأیید کردند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله