بزرگداشت سازمان یهودیان بریتانیا برای کمک به پناهندگان سوری در یافتن مشاغل درازمدت
جستجو

بزرگداشت سازمان یهودیان بریتانیا برای کمک به پناهندگان سوری در یافتن مشاغل درازمدت

برنامه «استپ» امداد جهانی یهود، که در پی چاره جوییهایی بیشتر و بهتر از توقف‌های شغلی موقت است، محیطی گرم و فراگیر است که به تازه واردها امکانات لازم برای اشتغال درازمدت میدهد.

شرکت کنندگان کارگاه استپ در سفری به موزه «ویکفیلد». «ایوت کوپر»، نماینده مجلس، ردیف دوم، پایین، چپ، به آنها پیوسته است. (Courtesy)
شرکت کنندگان کارگاه استپ در سفری به موزه «ویکفیلد». «ایوت کوپر»، نماینده مجلس، ردیف دوم، پایین، چپ، به آنها پیوسته است. (Courtesy)

برنامه «استپ» امداد جهانی یهود، که در پی چاره جوییهایی بیشتر و بهتر از توقف‌های شغلی موقت است، محیطی گرم و فراگیر است که به تازه واردها امکانات لازم برای اشتغال درازمدت میدهد.

تصاویر

جانیس لوپاتکین، مدیر برنامه امداد جهانی یهودیان بریتانیا. Courtesy)


شش خاخام کنیسه‌ های متحد در سفری به شهر کاونتری، به یک پناهنده تازه وارد و دخترش که تازه سال گذشته به بریتانیا وارد شدند، پیوستند. (Courtesy)


یک فارغ التحصیل برنامه استپ امداد یهودی جهانی اکنون در فروشگاه تیمپسون بریتانیا کار می‌کند. (Courtesy)


تصویر تزئینی : در عکسی از پنجشنبه، ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۶، دو پناهنده سوری، چپ، در حال گوش دادن به آموزشگر داوطلب زبان انگلیسی در لندن. در حالیکه بریتانیا میکوشد تعهدات خود به ۲۰۰۰۰ پناهنده سوری دیگر را بجا آورد، اتکای دولت دولت برای کمک به تازه واردها در جاافتادن در فضای زندگی در بریتانیا به خیریه ها و گروه های محلی است. وزارت کشور برای اولین برنامه ای تنظیم کرده به سازمانهای محلی امکان میدهد اسپانسر پناهنده ها بشوند و وبسایت وزارتخانه داوطلبان را به خیریه های مهاجرتی که به کمک آنها نیاز دارند، راهنمایی میکند.
(AP Photo/Adela Suliman)

لندن – سه سال پیش، هنگامی که جانیس لوپاتکین، مدیر برنامه امداد یهودی جهانی (دبیلو.ج. آر.) مرکز آموزش تخصص و اشتغال (استپ) را برای پناهنده های سوری که به بریتانیا وارد میشدند، راه انداخت، به فکرش نمیرسید که به پاس فعالیت‌های خود از ملکه مدال افتخار بگیرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/uk-jewish-organization-honored-for-helping-syrian-refugees-find-long-term-jobs/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله