اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۳

جستجو

بزرگترین مجموعهٔ چرخشت بیزانسی در اسرائیل کشف شد

طبق اظهار ادارهٔ باستان شناسی اسرائیل در روز دوشنبه، این مجموعه شامل پنج چرخشت شراب، انباری برای سالخوردن شراب و در بطری کردن، و کوره‌ هایی برای پخت کوزه های سفالی است که شراب را در آن نگهداری می کردند.

عکس هوایی از مجموعهٔ چرخشت های بیزانسی که در یاونه کشف شد. (Asaf Peretz/IAA)
عکس هوایی از مجموعهٔ چرخشت های بیزانسی که در یاونه کشف شد. (Asaf Peretz/IAA)

باستان شناسان می گویند ناحیهٔ صنعتی که قدمت آن به ۱۵۰۰ سال می رسد قادر بوده است سالانه ۲ میلیون لیتر شراب تولید کند که در سراسر ناحیه به فروش می رسیده است.


عکس هوایی از مجموعهٔ چرخشت های بیزانسی که در یاونه کشف شد. (Asaf Peretz/IAA)


خمره با درپوش، که در چرخشت بیزانسی کشف شد. (Yaniv Berman/IAA)


گودالهایی که برای انباشت شراب در چرخشت بیزانسی یاون بکار می رفته است. (Yaniv Berman/IAA)


خمره با درپوش، که در چرخشت بیزانسی کشف شد. (Yaniv Berman/IAA)


چرخشت بیزانسی که در یاونه کشف شد. (Yaniv Berman/IAA)

باستان شناسان مجتمع عظیم ۱۵۰۰ سالهٔ چرخشت‌ هایی در شهر یاونه، جنوب اورشلیم را کشف کرده اند که قادر به تولید سالانهٔ دو میلیون لیتر شراب بوده است.

طبق اظهار ادارهٔ باستان شناسی اسرائیل در روز دوشنبه، این مجموعه شامل پنج چرخشت شراب، انباری برای سالخوردن شراب و در بطری کردن، و کوره‌ هایی برای پخت کوزه های سفالی است که شراب را در آن نگهداری می کردند.

قدمت این محل به دوران بیزانس می رسد، حدود قرن چهارم یا پنجم دوران مشترک، و بزرگترین مجتمع از نوع خود از آن دوره که موجودیت آن محرز شده است.

باستان شناسان کوزه های سفالی سالم و دست نخورده، و همچنین دهها هزار قطعهٔ شکسته در این مجتمع که دارای طراحی خوب و راهروهایی برای رفت و آمد میان تأسیسات مختلف مجتمع است، یافته اند.

مدیران حفاری مزبور گفتند اندازهٔ محل و ظرفیت تولید چنان مقدار بزرگی از شراب با روشهای دستی تولید، برای ایشان قابل پیش بینی نبوده است.

«دکتر الی حداد؛ لیات نداو زیو؛ و دکتر جان اسلیمن در بیانیه ای مشترک گفتند «از کشف چنین کارخانهٔ پیچیده در چنین سطح بالایی که برای تولید شراب در ابعاد تجاری بکار می رفته، حیرت کردیم.» «از این گذشته، جزئیات تزئینی، مانند تختگاههایی به شکل مبل که دورادور چرخشت ها کار گذاشته شده بود، نشان از ثروت عظیم صاحبان کارخانه دارد.»

ایشان گفتند «احتساب ظرفیت تولید این چرخشت ها نشان می دهد که سالانه حدود دو میلیون لیتر شراب از آنجا به بازار عرضه می شده است، و باید در خاطر داشته باشیم که کل روند تولید با روش های دستی انجام می شده است.»

از آنجایی که در آن زمان آب در اغلب موارد استریل نبوده، نوشیدن شراب در دوران باستان برای بزرگسالان و کودکان بسیار معمول بوده است. شراب همچنین برای طعم خوش آن به آب آشامیدنی اضافه می شده و یا بجای آب آشامیدنی نوشیده می شده است.


تصویر: محل زباله و مازاد کارخانهٔ شراب گیری بیزانسی شهر یاونه که قطعات شکستهٔ کوزه ها را آنجا می انداخته اند.
(Yaniv Berman/IAA)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/worlds-largest-known-complex-of-byzantine-winepresses-uncovered-in-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد