برکات: احتمال دارد ایالات متحده طرح ۲۵۰۰۰۰ اشتغالی و گردشگری در اماکن کتاب مقدس کرانه غربی را بکار ببنند
جستجو

برکات: احتمال دارد ایالات متحده طرح ۲۵۰۰۰۰ اشتغالی و گردشگری در اماکن کتاب مقدس کرانه غربی را بکار ببنند

شهردار پیشین اورشلیم، «نیر برکات»، از نمایندگان کنست حزب لیکود، و از تنظیم کنندگان طرح مزبور، به تایمز اسرائیل گفت یک طرح عظیم اقتصاد درازمدت در حوزه های صنعتی تحت کنترل اسرائیل در کرانه غربی از سوی اسرائیل به اعضای دولت ترامپ عرضه شد.

تصویر: نیر برکارت، شهردار وقت، حین بازدید از محله های اورشلیم شرقی هنگام گشایش جاده جدیدی در عیسویه. 
(Kobi Gideon/Flash90)
تصویر: نیر برکارت، شهردار وقت، حین بازدید از محله های اورشلیم شرقی هنگام گشایش جاده جدیدی در عیسویه. (Kobi Gideon/Flash90)

نماینده کنست از «لیکود»، به درخواست نتانیاهو، طرح «سراسر سود» خود برای ۱۲ حوزه صنعتی، شبکه اماکن کتاب مقدس برای جذب مسیحیان انجیلی را به کوشنر نشان داد؛ گرینبلات و فریدمن طرح را پسندیده اند.

شهردار پیشین اورشلیم، «نیر برکات»، از نمایندگان کنست حزب لیکود، و از تنظیم کنندگان طرح مزبور، به تایمز اسرائیل گفت یک طرح عظیم اقتصاد درازمدت در حوزه های صنعتی تحت کنترل اسرائیل در کرانه غربی از سوی اسرائیل به اعضای دولت ترامپ عرضه شد که طبق آن برای یک/چهارم میلیون فلسطینی اشتغال زایی شود و حداکثر دو سایت عظیم گردشگری کتاب مقدس با تمرکز بر گردشگران مسیحی انجیلی ایجاد شود.

رونمایی طرح مزبور که به آن «توسعه سراسر سود اقتصادی در یهودا و سامره» در تابستانی که گذشت به دستور مستقیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، از سوی برکات به مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، جراد کوشنر عرضه شد.

این طرح همچنین از نظر جیسون گرینبلات، سفیر ترامپ که به پایان دوره خدمت خود رسیده، و دیوید فریدمن، سفیر ایالات متحده در اسرائیل گذشته و به گفته برکات، هر دو آن را «پسندیده اند».

برکات گفت به گمان وی، طرح مزبور قادر است پیشنویس طرحی برای یک همزیستی چندقرنی باشد و عجیب نخواهد بود اگر در طرح صلح اسرائیل و فلسطینیان دولت ترامپ، که مدتهاست قرار است رونمایی شود، گنجانده شود.


تصویر: نیر برکات، شهردار پیشین اورشلیم پای دیوارهای شهر قدیم اورشلیم. (Yonatan Sindel/Flash90)

وی افزود، «ما این را یک منشور سیاسی در نظر نگرفتیم، بلکه از زاویه بهترین سودآور اقتصادی به آن نگاه کردیم». با این حال، طرح مزبور با یک سیاستهای نتانیاهو که به شدت مورد حمایت برکات است، همخوانی دارد که طبق آن اسرائیل کنترل امنیتی کلی اسرائیل بر کرانه غربی را در هیچ نقطه ای از دست نمی نهد، و حداقل، بخشهایی از «ناحیه سی»، یعنی ۶۰٪ از کرانه غربی که حاکمیت مدنی و امنیتی آن کاملا با اسرائیل است و تمامی شهرک‌نشینهای یهودی نیز آنجا قرار دارند را به انضمام در می آورد.

شعار این رونمایی، «اشتغال + کیفیت زندگی = صلح + امنیت» است. در مصاحبه ای که هفته گذشته انجام شد، برکات جزئیات طرح را برشمرد و یک کپی از رونمایی طرح را به تایمز اسرائیل داد.


تصویر: یک صفحه از طرح نیر برکات برای «رفاه اقتصادی سراسر سود» در کرانه باختری. (Courtesy Nir Barkat)

او که ابتدا پیرامون جنبه محدوده صنعتی طرح سخن گفت، توضیح داد منظور افزایش شمار فلسطینیان شاغل در «ناحیه سی» کرانه باختری، «که بطور مشترک با اسرائیلی ها کار میکنند»، از ۲۶۰۰۰ کنونی به ۲۵۰۰۰۰‌ در آینده است. پژوهشهای مربوط با همکاری یک پروفسور دانشگاه هاروارد انجام شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/barkat-us-may-adopt-west-bank-plan-for-250000-palestinian-jobs-bible-tourism/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله