برای زمانی کوتاه به ساکنان شهری نزدیک غزه گفته شد به علت وضعیت امنیتی در خانه بمانند
جستجو

برای زمانی کوتاه به ساکنان شهری نزدیک غزه گفته شد به علت وضعیت امنیتی در خانه بمانند

به ساکنان شهری در ناحیهٔ «هوف اشکلون» در امتداد مرز شمالی غزه دستور داده شد با احتمال بالاگرفتن وضعیت امنیتی، درهای خانه ها را قفل کنند و نزدیک پناهگاه های بمب بمانند.

Rockets seen fired from the Gaza strip, into Tel Aviv and central Israel on May 11, 2021. Photo by Tomer Neuberg/Flash90
Rockets seen fired from the Gaza strip, into Tel Aviv and central Israel on May 11, 2021. Photo by Tomer Neuberg/Flash90

به ساکنان شهری در ناحیهٔ «هوف اشکلون» در امتداد مرز شمالی غزه دستور داده شد با احتمال بالاگرفتن وضعیت امنیتی، درهای خانه ها را قفل کنند و نزدیک پناهگاه های بمب بمانند.

اندک زمانی پس از آن، گفته شد هشدار کاذب بوده و مردم می توانند از خانه های خود خارج شوند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله