اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۶

جستجو

برای بیست-و-یکمین هفتهٔ متوالی دهها هزار نفر در اعتراض به اصلاحات اعتراض کردند، اما شمار جمعیت همچنان کمتر از پیش است

شنبه-شب، بدنبال سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر که پس از تصویب بودجهٔ جنجالی دولت گفت لایحه بار دیگر در دستور کار قرار می-گیرد، هزاران نفر از مردم اسرائیل برای بیست-و-یکمین هفتهٔ متوالی در سراسر کشور در اعتراض به برنامهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی راهپیمایی کردند.

هزاران نفر از مردم اسرائيل روز ۲۷ مه ۲۰۲۳ در اعتراض به برنامهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی راهپیمایی کردند.
(Avshalom Sassoni/Flash90)
هزاران نفر از مردم اسرائيل روز ۲۷ مه ۲۰۲۳ در اعتراض به برنامهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی راهپیمایی کردند. (Avshalom Sassoni/Flash90)

مراو مخائلی بخاطر محبوبیت ناچیز حزب «کار» در همه-پرسی-ها، حین سخنرانی در کرکور هو شد؛ هالوتز، فرمانده پیشین نیروهای دفاعی در نس صیونا به معترضان گفت نخست وزیر می-کوشد «دیکاتوری برقرار کند».

نویسنده:


زنان در لباس «ندیمه» از مجموعهٔ تلویزیونی «روایت ندیمه» در اعتراض به طرح دولت ائتلاف برای اصلاح نظام قضایی، تل آویو، ۲۷ مه ۲۰۲۳. (Avshalom Sassoni/Flash90)


معترضان، در تظاهرات ۲۷ مه ۲۰۲۳ در تل آویو، علیه برنامهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی پرچم بالا برده-اند. (JACK GUEZ/AFP)


معترضان، در تظاهرات ۲۷ مه ۲۰۲۳ در تل آویو، علیه برنامهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی پرچم بالا برده-اند. (JACK GUEZ/AFP)


معترضان در تظاهرات ۲۷ مه ۲۰۲۳ در تل آویو، علیه برنامهٔ دولت در اصلاح نظام قضایی پوستری در تمسخر دولت بالا برده-اند. (JACK GUEZ/AFP)


هزاران نفر از مردم اسرائيل روز ۲۷ مه ۲۰۲۳ در اعتراض به برنامهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی راهپیمایی کردند.
(Avshalom Sassoni/Flash90)

شنبه-شب، بدنبال سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر که پس از تصویب بودجهٔ جنجالی دولت گفت لایحه بار دیگر در دستور کار قرار می-گیرد، هزاران نفر از مردم اسرائیل برای بیست-و-یکمین هفتهٔ متوالی در سراسر کشور در اعتراض به برنامهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی راهپیمایی کردند.

در پی چندین هفته تظاهرات اعتراضی، که موضوعاتی فرای اصلاحات را نیز به میان آورد، برگزارکنندگان تظاهرات توجه را بار دیگر به تمایل دولت ائتلاف به مهار اختیارات دیوان عالی دادگستری بازگرداندند.

تظاهرات اعتراضی در سراسر کشور براه افتاد، و تظاهرات اصلی در خیابان کاپلان تل آویو برگزار شد. به گزارش کانال-های ۱۲ و ۱۳ حدود ۸۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند.

شمار جمعیت این هفته مشابه هفتهٔ پیش بود در حالیکه در تظاهرات پیشین دو و سه برابر چنین جمعیتی در راهپیمایی شرکت می-جستند.

موشه یعلون وزیر دفاع پیشین، شیکما براسلر رهبر اعتراضات، و شای برامسون از هاوروتا، سازمانی که با اعضای مذهبی جامعهٔ LGBTIAQ+ کار می-کند، از جمله سخنرانان این مراسم بودند. سخنرانی-ها پس از ساعت ۸:۳۰ شب آغاز شد تا کسانی که مراسم شبات را بجا می-آورند نیز بتوانند شرکت کنند.

هزاران نفر نیز در اورشلیم، بئرشبا، رآنانا، کفار سبا، نتانیا، هاد هشارون، نس صیونا، رحاووت، زیخرون یاکوف، کارمیل، و کرکور راهپیمایی کردند.

از اواخر ماه مارس که نتانیاهو اعلام کرد روند قانونگذاری را برای ایجاد فرصت مذاکره با اپوزیسیون، تحت هدایت ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری به تعویق می-اندازد، متوقف شده بود تا راهی برای تنظیم طرح اصلاح نظام قضایی با اجماع گسترده یافت شود. اما ماهها مذاکره راه بجایی نبرده است، و درون ائتلاف نیز فشار برای از-سر-گیری روند قانونگذاری افزایش یافته است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/tens-of-thousands-protest-overhaul-for-21st-weekend-but-turnout-remains-lower/

اطلاعات بیشتر در مورد