اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۶

جستجو

برای اولین بار یک مرد مسلمان و یک زن مزراحی به قضاوت در دیوان عالی دادگستری اسرائیل برگزیده شدند

کمیتهٔ انتصابات دادگستری اسرائیل روز دوشنبه چهار قاضی جدید را در دیوان عالی دادگستری منصوب کرد که در میان آنان اولین مرد مسلمان و اولین زن مزراحی مشاهده می شود.

تصویر: قضات تازه انتصاب دیوان عالی دادگستری، از چپ به راست: خالد کبوب، روث رانن، گیلا کانفی-اشتاینیتز، و یشیل کاشر. (JUDICIAL AUTHORITY, TOMER JACOBSON)
تصویر: قضات تازه انتصاب دیوان عالی دادگستری، از چپ به راست: خالد کبوب، روث رانن، گیلا کانفی-اشتاینیتز، و یشیل کاشر. (JUDICIAL AUTHORITY, TOMER JACOBSON)

چهار انتصاب تازه در کمیتهٔ گزینش قضایی، از جمله دو زن؛ وزیر دادگستری گفت این انتصابات نماد «تنوع عقاید، جنسیت، و پیشینهٔ قومی» خواهد بود.

کمیتهٔ انتصابات دادگستری اسرائیل روز دوشنبه چهار قاضی جدید را در دیوان عالی دادگستری منصوب کرد که در میان آنان اولین مرد مسلمان و اولین زن مزراحی مشاهده می شود.

چهار قاضی جدید الانتصاب دیوان عالی که ۱۵ عضو دارد، عبارتند از قاضی روث رانن، قاضی خالد کبوب، قاضی گیلا کانفی-اشتاینیتز، و وکیل حقوقی، یشیل کاشر.

«گیدعون سعر»، وزیر دادگستری در پی اعلام انتصابات گفت «چهار قاضی جدید که به خدمت در دیوان عالی برگزیده شدند، قضات برجسته اند.»

او در ادامه گفت «این چهار تن بر اساس شاخص هایی که من پیش نهادم، انتخاب شدند: تعالی، توازن، و تنوع. تنوع عقاید، جنسیت، و پیشینهٔ قومی.» «مسؤولیت این سیستم حیاتی با من است. از احزاب افراطی و اپوزیسیون امتیازنامه و توصیه دریافت نکرده ام و نخواهم کرد.»

«اکثر مردم می دانند که سیستم قضایی نیاز به بازسازی دارد، نه نابودی، و تعهد به حفظ اسرائيل در جایگاه کشور یهودی و دموکراتیک را تقدیر می کنند.»

در رأس کمیتهٔ گزینش، سعر قرار داشت. دیگر اعضای این کمیته عبارت بودند از «آیلت شاکد» وزیر کشور و چهرهٔ شماره ۲ «یمینا» حزب جناح راستی نفتالی بنت نخست وزیر؛ «اشتر حیوت» و «یوزی وگلمان» و «یتزخاک آمیت» قضات مایل به لیبرال دیوان قضایی؛ «ایلانا سکر» و «محمد نعام» وکلای کانون وکلای اسرائیل؛ «سیمخا راثمن» نمایندهٔ کنست از حزب راست افراطی «صیونیسم مذهبی»؛ و «افرات رایتن» نماینده کنست از حزب میانه رو «کار».

Gideon Sa’ar, head of the New Hope political party speaks during the conference of the Israeli Television News Company in Jerusalem on March 7, 2021. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 ***

تصویر: گیدعون سعر حین سخنرانی در اورشلیم، ۷ مارس ۲۰۲۱. (Yonatan Sindel/Flash90)

شاکد، وزیر دادگستری پیشین، با انتصاب رانن مخالف بود و از رأی به کبوب امتناع کرد و گفت از انتصاب ایشان خشنود نیست.

شاکد در صفحهٔ فیس بوک خود نوشت «اگر امروز من در رأس کمیته نشسته بودم، نتایجی متفاوتی در دست داشتیم. از کسی مخفی نیست که من مایل به انتصاب قضات دیگری بودم.» «وزیر دادگستری که رئیس کمیته بود، مسیر متفاوتی پیش گرفت اما بر اهمیت اصول توازن، و حضور دو نامزد از هر جانب [سیاسی] تأکید داشت.»

Interior Minister Ayelet Shaked speaks a press conference, presenting new reform on housing, at the Ministry of Finance offices in Jerusalem, October 31, 2021. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption ***

تصویر: آیلت شاکد وزیر کشور حین سخن در کنفرانس مطبوعاتی در وزارت دارایی، اورشلیم، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱.
(Yonatan Sindel/Flash90)

قاضی کانفی-اشتانیتز، ۶۳ ساله، نایب رئیس دادگاه ناحیهٔ اورشلیم است. او اولین قاضی زن مزراحی است که به دیوان عالی دادگستری می پیوندد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/muslim-man-mizrahi-woman-picked-to-serve-as-supreme-court-justices-both-firsts/

اطلاعات بیشتر در مورد